Antikorrupsjon

Antikorrupsjon

KPMG bistår bedrifter med å identifisere, forstå og håndtere risiko knyttet til korrupsjon og misligheter.

KPMG bistår bedrifter med å identifisere og håndtere risiko knyttet til korrupsjon.

Virksomheter må ha en plan mot korrupsjon og misligheter som tar utgangspunkt i risikobildet. Dette bidrar til å hindre at uønskede hendelser oppstår, og setter virksomhetene bedre i stand til å avdekke og håndtere korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet.

KPMG Norge bistår bedrifter eksempelvis med å:

 • identifisere, forstå og håndtere risiko knyttet til korrupsjon og misligheter.
 • få bedre innsikt i hva som er nødvendig av kontrolltiltak, slik at korrupsjon og misligheter kan forebygges, avdekkes og reageres på.- etterleve lover og regler knyttet til antikorrupsjon.
 • styrke virksomhetens etiske forretningskultur gjennom bedre eierstyring (corporate governance), internkontroll og åpenhet.

Eksempler på områder hvor vi bistår: 

 • Risikovurdering av korrupsjon og misligheter
  Undersøke kvalitative og kvantitative faktorer som kan gi opphav til risiko for bestikkelser og korrupsjon - både på foretaksnivå og på tvers av forretningsenheter, avdelinger og geografiske områder.
 • Tjenester innen etikk og compliance
  Utvikle og implementere rutiner og retningslinjer mot korrupsjon og misligheter. Etablere styringsstrukturer basert på juridiske og regulatoriske krav og industristandarder. Identifisere forretningsetiske røde flagg. Finne mønsterpraksis for å minimere risikoen for bestikkelser og korrupsjon.  Designe og gjennomføre informasjons- og opplæringsprogrammer for å styrke de ansattes kunnskap om korrupsjonsrisiko og brudd på forretningsetikk.

KPMG Norge hjelper virksomheten med å finne svar på: 

 • Oppfyller selskapet mitt rutinene som kreves med hensyn til lover og regler innen korrupsjon og bestikkelser? 
 • Er det risiko eller huller i våre eksisterende rutiner/ planer for antikorrupsjon/ compliance som bør gjøre oss bekymret?
 • Trenger jeg mer fokus eller støtte i et bestemt område av compliance-planen?
 • Hvordan kan vi sammenligne oss med bransjens mønsterpraksis basert på størrelse og type selskap - i norsk og internasjonal målestokk?

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.