Profesjonalisering av økonomifunksjonen

Profesjonalisering av økonomifunksjonen

KPMG mener at økonomifunksjonen bør være en strategisk støttespiller i videreutvikling av kjernevirksomheten.

Effektiv økonomiorganisasjon skapes gjennom velfungerende prosesser og bruk av teknologi.

Trenden i markedet er at økonomifunksjonene i større grad bidrar med å realisere virksomhetenes forretningsstrategi. Det innebærer å produsere relevant styringsinformasjon for å støtte virksomhetens beslutningsprosesser, og samtidig sikre etterlevelse av juridiske og regulatoriske krav. Vårt team støtter CFO-er, økonomisjefer og controllere med ulike utfordringer på veien mot å etablere økonomifunksjonen som en strategisk samarbeidspartner for ledelsen og virksomheten forøvrig.

Vi bistår våre kunder med å effektivisere økonomifunksjonen. Det innebærer blant annet å vurdere organisasjonsstruktur og driftsmodell, etablere Shared Service Center og vurdere tjenesteutsetting (outsourcing), vurdere potensial knyttet til bruk av ny teknologi, etablere riktige styringsparametere og implementere styringsprosesser. I tillegg bistår vi med å løse kapasitets- og kompetanseutfordringer på alle nivåer i økonomifunksjonen. Vår tilnærming og metodikk gir et rammeverk for å designe, bygge og opprettholde en fremragende økonomifunksjon.

Vi bistår våre kunder med blant annet følgende problemstillinger:

 • Det brukes for mye tid på rapportering, kvalitetssikring, og ad-hoc arbeid, og for lite tid brukes på analyser og arbeid for å skape økt innsikt
 • Økonomiprosessene fremstår som manuelle, dyre og er lite effektive
 • Periodeavslutningene tar lang tid og rapporter er av varierende kvalitet
 • Overlappende rapportering gjennom flere kanaler, det rapporteres for mye og det som rapporteres gir ikke svar på det det som er forretningsmessig kritisk
 • Ulik tolkning av roller og ansvar i økonomifunksjonen, og høy grad av personavhengighet i kritiske økonomiprosesser
 • Utbredt bruk av Excel-modeller og manuell oppfølging av nøkkelinformasjon 
 • Manglende eller svak oppfølging av nøkkelinformasjon som gevinstrealisering i prosjekter og investeringer 
 • Vedvarende høyt stressnivå og høy gjennomtrekk i økonomifunksjonen
 • Behov for å sikre effektiv drift i økonomifunksjonen i en overgangsperiode – med midlertidig støtte av en profesjonell CFO, økonomisjef eller controller
 • Desentralisert og kostnadskrevende økonomiservicefunksjon
 • Benchmarking mot sammenlignbare økonomifunksjoner

Ta kontakt