Regnskaps- og skatteformål

Nye regnskapsstandarder krever forståelse for endringene og kan påvirke verdivurderinger

Deal Advisory bistår klienter med regnskapsavleggelse i forbindelse med kjøpsprisallokeringer (PPA), nedskrivningstester, fisjoner/fusjoner og konserninterne transaksjoner. Videre har vi lang erfaring med skattemessige utfordringer knyttet til tvistesaker, prising av internlån/interntransaksjoner etter armlengdeprinsippet og fastsettelse av royalty-rater knyttet til lisenser og varemerker. Deal Advisory samarbeider tett med KPMG Law og andre advokater.

Ta kontakt