KPMG Norway Alumni Club

KPMG Norway Alumni Club

Gjennom KPMG Norway Alumni Club ønsker vi å skape et verdifullt nettverk, både for Alumni-medlemmer og for KPMG.

Gjennom KPMG Norway Alumni Club ønsker vi å skape et verdifullt nettverk.

Ta kontakt