Globalisering og fremveksten av disruptiv teknologi innebærer at din virksomhet møter stadig tøffere konkurranse i markedet. En ERP-implementering kan være omfattende og kompleks, men kan også sikre din virksomhet et unikt konkurransefortrinn. ERP er en investering som danner grunnlaget fremtidig drift og vekst i virksomheten, og det er ingen hemmelighet at de fleste forretningsprosjekter feiler. Har du råd til å ikke lykkes med ditt ERP-prosjekt? I KPMG tilbyr vi markedsledende rådgivning og bistand som garanterer et vellykket ERP-prosjekt.

Hva er ERP Advisory?

KPMG tilbyr rådgivning innen anskaffelse og implementering av ERP-løsninger. Vi har lang erfaring innen prosjektledelse og løsningsarkitektur, og våre erfarne rådgivere har svært god forståelse for både teknologi, endringsledelse og prosjektstyring. Kombinert med markedsledende forretningsforståelse gjør dette KPMG til det naturlige valget for rådgivning innen ERP. Vi har hatt prosjektledelse på noen av de største ERP-prosjektene i landet, og har et solid team av rådgivere og prosjektledere med lang erfaring. Vi kan også tilby gjennomgang av arbeidsprosesser for å optimalisere prosessene med tanke på best mulig utnyttelse av allerede implementert ERP-løsning.

Gode ERP-løsninger gjør det mulig for våre kunder å administrere IT-systemene sine med lav risiko og høy grad av kontroll, samtidig som virksomheten oppnår ønsket gevinstrealisering. Vår ERP-Advisory tjeneste inkluderer risikovurdering, kontroller og sikkerhetsgjennomgang, kombinert med veiledning og rådgivning for optimal bruk av systemene. Vi gjennomgår spesifikke forretningsprosesser og vurderer hvordan funksjonaliteten kan forbedres, både hos eksisterende og nylig implementerte ERP-systemer. En grundig ERP-analyse kan bidra til å utvikle effektive kontrollprosedyrer, redusere risikoen for verdiforringelse gjennom kontrollsvikt, samt utnytte de potensielle fordelene ved investeringer i integrerte systemer. Dette bidrar til reduserte kostnader tilknyttet oppfølging og feilretting, samt bedre utnyttelse av tilgjengelig funksjonalitet. Våre fagpersoner bruker globalt utviklede metoder og verktøy i kombinasjon med lokal kunnskap og godt forretningsperspektiv.Våre ERP Advisory-eksperter tilbyr blant annet:


  • Prosjektledelse
  • Prosessdesign
  • Testledelse
  • Endringsledelse
  • Strategisk utvikling
  • ERP-prosjektrevisjon

Våre tjenester