Advokattjenester

Advokattjenester

KPMG Law Advokatfirma AS er et av Norges sterkeste kompetansemiljøer innen skatt, avgift og forretningsjuss.

KPMG er et av Norges sterkeste kompetansemiljøer innen skatt, avgift og forretningsjuss.

  • En rekke rettsregler griper tett inn i virksomheten på daglig basis. Betydningen av å være i forkant med gode faglig funderte rutiner og beslutninger kan derfor være avgjørende for din virksomhets suksess.
  • Når du eller din virksomhet står overfor forretningsjuridiske problemstillinger, skal KPMG være førstevalget på advokatbistand. Våre medarbeidere kjenner både bransje og relevant lovgivning, og ser disse i sammenheng.
  • KPMGs forretningsadvokater innehar den kompetanse du trenger, enten det er innenfor selskapsrett, kjøp og salg av virksomheter, kontraktsrett, generasjonsskifte, arbeidsrett, EU/EØS-rett, offentlige anskaffelser, fast eiendom, entreprise eller tvisteløsning. Våre medarbeidere er satt sammen i faggrupper og tverrfaglige team for å kunne gi det beste resultatet for kunden. Alle våre forretningsadvokater arbeider fortløpende og tett opp mot våre faggrupper innen skatt, avgift og grenseoverskridende virksomhet.
  • Gjennom vårt globale KPMG-nettverk av forretningsadvokater i 79 land kan vi tilby sømløse og helhetlige "one-stop shop"-løsninger innen de fleste geografier og kompetanseområder.
  • Alt handler om å gi deg som kunde visshet om at både juridiske, kommersielle, økonomiske og personlige aspekter ved virksomheten er hensyntatt og ivaretatt på ypperste måte.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.