Hvorfor er ansvarlig AI relevant?

Potensialet for effektivisering med AI – særlig drevet av teknologier som Microsoft Copilot og krav fra investorer og eiere - er så stort, at de fleste virksomheter ikke har annet valg enn å prøve å ta i bruk AI i egen virksomhet. Samtidig er det høy usikkerhet knyttet til hvorvidt AI faktisk vil levere de forespeilede gevinstene. Bruken av AI eksponerer også virksomheter for nye risikoer, og multipliserer noen eksisterende risikoer.

Vi ser vi at manglende tillit av mange blir pekt på som største utfordringen med AI. Dersom AI-tjenestene oppleves som urettferdige, ikke kan forklares, er upålitelige, eller utsetter mennesker for uakseptabel risiko, vil brukerne miste tillitten. De færreste vil bruke en tjeneste som de ikke har tillit til. Dersom adopsjonen uteblir, uteblir også effektiviseringen, og virksomhetene vil ikke kunne høste de forespeilede gevinstene.

God styring og kontroll er ofte en forutsetning for å etablere og opprettholde tillitt til AI-tjenester. Etablering av et Artificial Intelligence Management System (AIMS) er viktig for å ta i bruk og utvikle AI på en ansvarlig måte, slik at tillitten til tjenestene kan opprettholdes.

Forbered deg på innføringen av AI-Act i Norge med AI-sertifisering

AI-Act medfører at alle aktører i kjeden, fra leverandører og importører til distributører og brukere av AI-systemer, vil bli pålagt spesifikke forpliktelser.

Dette markerer et betydelig skritt i reguleringen av kunstig intelligens, med mål om å sikre ansvarlig og trygg bruk på tvers av sektorer. For at AI-Act, også kalt KI-forordningen, skal ha effekt i Norge, kreves det først inkludering i EØS-avtalen og implementering i norsk lovgivning. Det er derfor usikkerhet rundt når innføringen kommer - men start forberedelsene allerede nå. 

KPMGs erfarne kursholdere holder en rekke internasjonalt anerkjente sertifiseringskurs innen ansvarlig bruk av AI, sikkerhetsledelse, risikostyring og personvern for å styrke dine ansattes kompetanse.

Kursene tilbys både som åpne og bedriftsinterne kurs.

Meld deg på et kurs eller ta kontakt for mer informasjon om bedriftsinterne kurs for din virksomhet.

Kurskalender 2024

PECB ISO/IEC 42001 Lead Implementer-sertifiseringskurs

Kursdato:

17.-20.06.2024

Les mer om kurset her

PECB ISO/IEC 42001 Foundation-sertifiseringskurs

Kursdato:

Dato kommer - meld din interesse for invitasjon

Les mer om kurset her