Internrevisjon

Internrevisjon

Internrevisjon er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon med hensikt å tilføre merverdi og forbedre organisasjonens drift.

Internrevisjon er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon med hensi...

Internrevisjon bidrar til at organisasjonen oppnår sine målsettinger ved å benytte en systematisk og strukturert metode for å evaluere og forbedre effektiviteten og hensiktsmessigheten av organisasjonens prosesser for risikostyring, styring og kontroll og governance.

I mange organisasjoner og selskaper har internrevisjon en negativ klang, fordi det primært har vært fokusert på forholdet til lover og regler og mindre på forholdet til forretningsdriften – operasjonell eller strategisk.

Basert på KPMGs erfaringer med internasjonale selskaper som ligger helt i forkant på internrevisjon, ser vi at internrevisjonsfunksjoner med et bevisst forhold til hvordan de posisjonerer seg i forhold til forretningsdriften, skiller seg fra resten. For å være effektive, må internrevisjonsfunksjonen utvide tjenestespekteret til å bli en forretningspartner og en drivkraft til kvalitetsforbedringer på tvers av organisasjonen.

KPMG disponerer en rekke kompetente ressurser innenfor internrevisjon. Samtidig legger vi også stor vekt på å kombinere kompetanse og erfaring innenfor internrevisjon med fag- og bransjekompetanse når vi setter sammen revisjonsteamene. Dette gjør at vi benytter et bredt spekter av fagpersoner som ledd i våre internrevisjonsleveranser.

Verdien av internrevisjon 

Internrevisjon handler om mer enn å etterleve regler og rutiner. Brukt riktig kan organisasjonen også få nødvendige verktøy til å utfordre etablerte handlingsmønstre slik at man kan redusere risiko, effektivisere og kutte kostnader på tvers av virksomheten. Kort sagt er internrevisjonen et essensielt element i god virksomhetsstyring. 

Organisasjoner med en internrevisjon som virkelig gir merverdi kan nyte godt av et bredt spekter av konkurransefortrinn; alt fra mer gjennomarbeidede risikostyringsprosesser og en solid kultur for internrevisjon til mer effektiv eksternrevisjon og et tryggere styre.

KPMG kan bistå med

  • Effektiv etablering av Internrevisjon i virksomheten 
  • Co-sourcing: Samarbeidsavtale med Internrevisjonen i virksomheter om gjennomføring av internrevisjoner 
  • Outsourcing: KPMG tar ansvar for helhetlig Internrevisjon i virksomheten 
  • Management for Hire: innleie av internrevisor 
  • Kvalitetssikring av Internrevisjonen i virksomheten

Ta kontakt