Finansiell modellering

En god finansiell modell skal være enkel å bruke, fleksibel og bidra til økt innsikt for beslutningstakere

En finansiell modell skal være et fleksibelt verktøy som bidrar til økt innsikt for beslutningstakere. En modell preget av manglende kvalitet, konsistens og logiske brister kan medføre feilaktig beslutningsgrunnlag. Undersøkelser har vist at et stort antall finansielle modeller inneholder feil, og at de ikke er tilstrekkelig kvalitetssikret.

Deal Advisory bygger skreddersydde finansielle modeller som er fleksible, robuste og brukervennlige. For å bygge en slik modell er det avgjørende å ha et klart formål med modellen, etablere en logisk modellstruktur, samt skille input, beregninger og resultater. Våre rådgivere har også lang erfaring med teknisk modellgjennomgang og benytter flere ulike analyser for å kvalitetssikre finansielle modeller. En slik gjennomgang reduserer risikoen for feil og logiske brister og bidrar til et bedre beslutningsgrunnlag for brukeren.

Finansiell modellering er særlig relevant ved strategiske beslutninger, restruktureringer og analyser av fremtidig finansieringsbehov. Våre leveranser inkluderer blant annet:

  • Detaljerte kontantstrømmodeller
  • Sensitivitets- og scenarioanalyser
  • Budsjettering og prognoser
  • Arbeidskapitalanalyser
  • Kapitalbehov og finansiering
  • Offentlig privat samarbeid (OPS)
  • Analyse av kredittrating
  • Kjøpsprisallokering (PPA)
  • Nedskrivningstester (impairment)

Ta kontakt