Aktuartjenester

Aktuartjenester

KPMG bistår forsikringsselskaper og andre bedrifter med tjenester innen pensjon og forsikring.

KPMG bistår forsikringsselskaper og bedrifter med tjenester innen pensjon og forsikring.

KPMG er en global leverandør av aktuarfaglige tjenester, og disse er også representert i Norge. Fagområdet dekker aktuariell rådgivning innen livsforsikring og pensjon samt finansiell risikoanalyse og skadeforsikring.

Tjenestene omfatter aktuarfaglig bistand innen revisjon, internrevisjon, due dilligence, og andre aktuarfaglige konsulentoppdrag. Vi tilbyr å besvare alle typer pensjonsfaglige spørsmålsstillinger som ikke er dekket igjennom leverandørene av ordinære pensjon og forsikringsprodukter. Innen Solvency II-regelverket og stresstest-beregningene kan våre aktuarer levere risikoanalyser og beregning av forsikringsrisikoen.

Fagområdet dekker forsikringstekniske utredninger og analyser i forbindelse med pensjonsforpliktelser for regnskapsføring, samt utvikling, programmering, spesifisering og testing av IT-systemer innen fagområdet.

Aktuar vil også være en fagressurs ved skifte av pensjonsordninger og opprettelse av driftspensjonsordninger.

Ta kontakt