Risikotjenester

Risikotjenester

KPMG har spesialister innen risikostyring, internrevisjon, optimalisering og innovasjon.

KPMG har spesialister innen risikostyring, internrevisjon, optimalisering og innovasjon.

Å drive en virksomhet i Norge i dag kan være komplisert. Myndighetene innfører stadig nye regler, og følger stadig nøyere med på at de etterleves. I tillegg må ledere sikre bærekraftig virksomhetsstyring, optimalisere prosesser, øke inntekter, håndtere risiko, styrke rapportering, optimalisere kostnader og fremme innovasjon.

Gitt alle disse kravene, ser flere og flere virksomheter i både offentlig og privat sektor at en velfungerende internrevisjon, en helhetlig styring, risikostyring og god etterlevelse er sentrale faktorer i den totale virksomhetsstyringen.

God risikostyring sikrer følgende gevinster:

  • Reduserte kostnader gjennom effektivitetskontroll og overvåking.
  • Økt effektivitet gjennom optimalisering av interne prosesser, prosedyrer og retningslinjer.
  • Forståelse for risiko og sammenheng mellom risiko og virksomhetsstyring.
  • Forbedret beslutningsgrunnlag for måloppnåelse og verdiøkning.
  • Definert styringsstruktur med klar ansvars- og rolledeling.

Ta kontakt