Geopolitisk risikoanalyse

Geopolitisk risikoanalyse

Norske selskaper opererer i et geopolitisk landskap som i stadig større grad påvirker forretningsutvikling og økonomiske resultater.

Et skiftende geopolitisk landskap påvirker forretningsutvikling og økonomiske resultater.

Med sterk fagekspertise, lang erfaring og en solid geopolitisk verktøykasse, hjelper KPMG og Eurasia Group selskaper med å forstå og håndtere geopolitiske muligheter og utfordringer.


Daglig blir vi minnet om hvor uforutsigbar verden kan være. En verden ikke bare politikere skal forstå og operere innenfor, men som i stor grad også påvirker næringslivets rammevilkår og økonomiske gevinst. Geopolitisk risiko må høyt opp på dagsorden hos toppledelse og styre – og selskaper må kunne vurdere, tolke, forstå og ta veloverveide beslutninger i et uforutsigbart politisk landskap. Det trengs planer og strategier som gjør det uforutsigbare mer forutsigbart.


Nøkkelspørsmål enhver toppleder bør stille: 

  • Er geopolitikk en integrert del av selskapets rammeverk for risikohåndtering og beslutningstaking?
  • Hvordan vet dere om selskapet kan rammes av uventede geopolitiske hendelser?
  • Overvåkes, analyseres og tolkes geopolitisk risiko for å unngå uventede scenarier?
  • Hvordan ivaretar selskaper ulike interessenters behov og forventninger? 


Hvordan kan KPMG hjelpe?

KPMGs fageksperter, i samarbeid med Eurasia Group, kan bistå med:

  • Politisk risiko – og landanalyse
  • Skreddersydd informasjon og innsikt
  • Scenarioplanlegging
  • Overvåking
  • Myndighetskontakt
  • Etterlevelse av lovgivning og krav 

Ta kontakt