Geir Sundet

Director | Evaluation & Analytics, Risk & Regulatory

KPMG i Norge

Geir leder Evaluation & Analytics i KPMG Norge. Han har 25 års erfaring med analytisk arbeid i offentlig sektor. Han har ledet over 25 større evalueringer nasjonalt og internasjonalt. Geirs spisskompetanse er innen evaluering av offentlig forvaltning, spesielt av komplekse programmer som krever tverr-etatlig samarbeid. Geir har en tung faglig bakgrunn og forskerkompetanse. Han har en doktorgrad i statsvitenskap fra University of Oxford, og hans tidligere arbeidserfaring inkluderer UNDP, USAID og Riksrevisjonen.

Kontakt

 • Bistand ved internasjonal utvikling
 • Internasjonale markeder
 • Myndigheter og offentlig sektor
 • Nasjonale markeder
 • 1998, D.Phil. Politics, University of Oxford

 • 1990, BA (Highest honors) Politics and African Studies, Brandeis University (Boston, USA)

 • 2015 - d.d., KPMG AS, Senior Manager. Director fra 2019

 • 2012 - 2015, Riksrevisjonen, Seniorrådgiver

 • 2011 - 2012, ILPI, Seniorrådgiver

 • 2009 - 2011, KPMG East Africa, Programme Director

 • 2008 - 2009, Scanteam, konsulent og partner