IDAS – Internasjonal utvikling og bærekraft

IDAS – Internasjonal utvikling og bærekraft

KPMG Norge har et ledende rådgivningsmiljø innenfor evaluering, bistandsforvaltning, internasjonal næringsutvikling og bærekraft.

Rådgivning, evaluering, bistandsforvaltning, internasjonal næringsutvikling og bærekraft.

KPMG Norge har et ledende rådgivningsmiljø innenfor evaluering, bistandsforvaltning, internasjonal næringsutvikling og bærekraft.

Vi bistår virksomheter i offentlig, privat og frivillig sektor med å sikre optimal ressursforvaltning, styring og kontroll – og stake ut kursen for en mer bærekraftig, ansvarlig og verdiskapende forretningsutvikling.

Vi er en del av KPMG International Development Advisory Services (IDAS), et globalt nettverk med over 450 fageksperter og en omfattende kunde- og tjenesteportefølje. Det gjør at vi raskt kan mobilisere ressurser på tvers av landegrenser og fagområder.

Våre fageksperter har lang erfaring fra bistandsorganisasjoner, utviklingsbanker, FN-institusjoner, Utenriksdepartementet, Norad, næringslivet og frivillige organisasjoner, og er betrodde rådgivere og støttespillere i prosjekter med stor betydning for mennesker og samfunn.

Våre tjenester dekker fire hovedområder:

Evaluering
Vi gjennomfører evalueringer og gjennomganger av utviklingsprosjekter og -programmer, med utgangspunkt i OECD DAC-kriteriene. Vi gjør også organisasjons- og styresettgjennomganger, og bidrar til utvikling og design av prosjekter, programmer og Trust Funds.

Forvaltning og økonomi
Vi har fagekspertise på bistandsforvaltning og økonomi, med særlig kompetanse på norsk bistandsforvaltning slik det praktiseres av Norad og Utenriksdepartementet. Vi kan blant annet hjelpe virksomheter med økonomi- og forvaltningssystemer, søknader og rapporter, resultatmåling og risikostyring, gjennomføring av integritetsundersøkelser, partnervurderinger og tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere korrupsjon og andre uregelmessigheter. Våre konsulenter kan også leies ut for å fylle personalbehov hos kunder i kortere eller lengre perioder (såkalt management for hire), for eksempel av kontrollere.

Næringsutvikling
Med lang internasjonal erfaring og bred landkompetanse bistår vi offentlige, private og frivillige virksomheter med å skape bærekraftige arbeidsplasser og redusere fattigdom i krevende markeder. Vi hjelper våre kunder med å utvikle strategier, prosjekter, etablere partnerskap, håndtere risiko og rapportere resultater.

Bærekraft
Våre rådgivere hjelper offentlige og private virksomheter med å bli mer bærekraftige. Vi bistår våre kunder hele veien fra kartlegging og strategi, til operasjonalisering av miljø- og samfunnsansvar, måling av miljøeffekt, rapportering og ettersyn. Våre rådgivere har også erfaring med å hjelpe store og små virksomheter med å bidra til FNs bærekraftsmål. Les mer om våre tjenester innen ESG og bærekraftsrapportering.

Ta kontakt