Styring og internkontroll

Styring og internkontroll

KPMGs tjenester inngår i et integrert rammeverk som forener styring, risikostyring, internkontroll og compliance.

KPMGs tjenester inngår i et integrert rammeverk som forener risikostyring, internkontro...

KPMG bidrar til å etablere en konsistent og helhetlig styring på tvers av organisasjonen. God virksomhetsstyring handler om effektive systemer og strukturer for å nå mål.

Alle virksomheter har målsetninger, og med målsetninger kommer det risiko, enten det enten det er operasjonelle, finansielle eller strategiske. Utfordringen for de fleste virksomheter er å identifisere de viktigste risikoer og velge hvilke tiltak som må iverksettes for å nå sine mål. Vår erfaring er at virksomheter som har evnet å bruke risikostyring som beslutningsstøtteverktøy er i bedre stand til å prioritere sine knappe ressurser mot de mest kritiske risikoene som truer deres måloppnåelsen. Videre ser vi at de samme virksomheter opplever at de i større grad evner å jobbe proaktivt, fremfor å rydde opp i etterkant.

KPMG kan bistå med: 

  • Evaluering og etablering av god virksomhetsstyring
  • Evaluering og etablering av god internkontroll
  • Evaluering og implementering av systemstøtte for internkontroll
  • Bistand knyttet til styrende dokumenter

Ta kontakt