I Norge har vi rundt 1 700 kloke hoder fordelt på 24 kontorer, fra Alta i nord til Kristiansand i sør.  Hos oss  jobber økonomer, revisorer, jurister, ingeniører og teknologer side om side for å levere resultater som skaper verdi og styrker konkurransekraften til våre kunder.


I KPMG våger vi å stille spørsmål, utfordre, vise nysgjerrighet og si ting rett frem. Kun da forstår vi kundenes utfordringer og muligheter fullt ut,
og slik blir vi i stand til å gi bedre råd. I KPMG hjelper vi hverandre, deler av vår kompetanse og spiller hverandre gode. Vi har et arbeidsmiljø og en kultur som bygger på tillit, tverrfaglig samarbeid og ikke minst et felles mål om å finne de aller beste løsningene for kundene våre. Det er viktig for oss at du deler disse verdiene og samtidig ønsker å ha det gøy på jobb!

På jobben har vi en rett frem-holdning. Fagmiljøene våre er offensive og internasjonale, og alle jobber sammen for å utvikle morgendagens talenter.  

I tillegg har vi fem kjerneverdier som både veileder oss i arbeidet, bidrar til mangfold på jobben og sikrer oss en felles identitet. De hjelper også til å levere den kvaliteten andre forventer av oss: 
 

  • Integrity: Vi gjør det som er riktig 

  • Excellence: Vi lærer og forbedrer oss hele tiden 

  • Courage: Vi er modige i tanker og handling 

  • Together: Vi respekterer hverandre og styrkes gjennom våre forskjeller 

  • For better: Vi skaper positiv endring Ta gjerne kontakt med oss!


Hvis du har noen spørsmål om stillinger, de ulike avdelingene eller om KPMG generelt, ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Ansatte i KPMG