Data & Analyse i rådgivning

Data & Analyse i rådgivning

KPMGs fageksperter hjelper virksomheter med å omforme data til innsikt som skaper konkret verdi og økt konkurransekraft.

KPMGs fageksperter omformer data til innsikt som skaper konkret verdi og økt konkurrans...

Data & Analytics, som dekker alt fra tradisjonelt datavarehus og rapportering til big data, IoT og maskinlæring, er et av KPMGs strategiske satsningsområder både i Norge og internasjonalt. Vi er en integrert del av et voksende internasjonalt nettverk med flere tusen spesialister innen fagområdet.

KPMGs fageksperter hjelper virksomheter med å skape verdi fra data gjennom økt innsikt og smartere forretningssystemer, og vi hjelper våre kunder med å frigjøre det enorme potensialet som ligger i bruk av data - både virksomhetens egne data og eksterne data. Fagområdet og teknologien er i rivende utvikling, og for mange selskaper kan være vanskelig å henge med.

Enkelte av våre kunder har allerede tatt i bruk maskinlæring og robotteknologi, mens de fleste fremdeles har utfordringer knyttet til å sammenstille og nyttiggjøre seg av sine mange datakilder. Våre konsulenter holder seg kontinuerlig oppdatert på fag og teknologi, og vi bistår våre kunder uavhengig av modenhets- og ambisjonsnivå.

Vi hjelper våre kunder blant annet på følgende områder:

  • Valg og innføring av nye verktøy for databehandling, rapportering, analyse, automatisering og kunstig intelligens
  • Mulighetsstudier og utforming av informasjonsstrategi, for å utnytte muligheter og sikre bærekraftige veivalg
  • Utvikling av rapporter og dashboards – for bedre styring og kontroll
  • Automatisert kategorisering av ustrukturert informasjon, ved hjelp av text mining og sentimentanalyse – for økt innsikt og automatiserte prosesser
  • Generell analyse og modellering
  • Rådgivning om bruk av data, analyse og teknologi for bedre kundedialog og kundeopplevelse ("kundereisen"), inkludert personvern (GDPR)

Skulle du gjerne ha utnyttet dine data bedre for økt innsikt og automatisering? Ta kontakt!

Ta kontakt