Modenhetsvurdering og GAP analyse

Modenhetsvurdering og GAP analyse

En modenhetsvurdering av virksomhetens complianceprogram gir svar på nødvendige tiltak .

En modenhetsvurdering av virksomhetens complianceprogram gir svar på nødvendige tiltak.

Complianceprogrammer skal sikre etterlevelse av interne og eksterne regelverk, og vil ofte ha et særskilt fokus på antikorrupsjon, antihvitvasking, arbeidslivskriminalitet, personvern og konkurranserett.

 

"Godt nok" ikke lenger akseptabelt for bedrifter

Lover, regler og forventninger fra samfunnet er i stadig endring og dagens risikobilde er sammensatt med høye forventinger fra myndigheter, kunder, investorer, eiere, ansatte og andre interessenter. Økte forventninger betyr også ytterligere krav til Compliancefunksjonens effektivitet, ressursallokasjon og kompetanse. Et slikt landskap gjør at Complianceprogrammer som var "gode nok" for bare noen år siden i dag regnes som umodne.

 

KPMG hjelper deg

Ved å gjennomføre en modenhetsvurdering av virksomhetens Complianceprogram med bistand fra en ekstern part sikrer man en uavhengig vurdering av hvor virksomheten står i sitt Compliancearbeid, i en benchmark mot gjeldene regelverk og beste praksis. Samtidig mener KPMG at man ved å gjennomføre en modenhetsvurdering alltid skal fokusere på å gi Compliancefunksjonen et godt grunnlag for diskusjon om hvordan man skal strukturere det fremtidige arbeidet for å nå virksomhetens ambisjoner.

 

KPMG kan tilby et tverrfaglig team av eksperter med erfaring fra både norske og internasjonale virksomheter. Vi er økonomer, jurister, ingeniører og sosiologer med tung operasjonell erfaring fra ulike bransjer. Vi har spesialister innen norske ABC/AML/CTF lover og regler, GDPR, UK Bribery Act, US FCPA og ISO 37001, og medarbeidere med lang erfaring med forebyggende og avdekkende arbeid. Vi er opptatt av å forstå din virksomhet og kombinerer digitale løsninger og rådgivning som er tilpasset din virksomhets behov og ambisjonsnivå.

 

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Sammen finner vi ut hvordan KPMG kan hjelpe din virksomhet til å bli enda bedre. 

Ta kontakt