Vi hjelper din virksomhet

– Med å redusere risikoen for å bli brukt som et ledd i hvitvasking og terrorfinansiering, samt effektivisere etterlevelsen av hvitvasking- og sanksjonsregelverket overfor kunder med kryptovaluta. 

Finanstilsynet viser til at det er «iboende høy risiko» for hvitvasking ved bruk av kryptovaluta, og rapporteringspliktige må iverksette tilstrekkelige tiltak for å etterleve hvitvaskingsloven. Rapporteringspliktige er helt sentrale i arbeidet med å stoppe utbytte fra straffbare handlinger, noe som forutsetter et risikobasert rammeverk på anti-hvitvask for å avdekke og stoppe denne type ulovlig aktivitet. 

Systemer og kontroller

Gevinsten ved et tydelig og risikobasert rammeverk er effektivisering av interne prosesser, forbedring av kundeopplevelsen, forenkling av arbeidet til ansatte og kostnadsreduksjon for virksomheten. For at rapporteringspliktige skal etterleve hvitvaskingsloven overfor kunder med kryptovaluta, kan KPMG bistå med:

  • Utforme rammeverk og utarbeide styrende dokumenter med formål om å effektivisere prosesser tilpasset kundens risikoappetitt.
  • Strategisk rådgivning knyttet til den rapporteringspliktiges tilnærming og håndtering av kryptovaluta.
  • Opplæring av ansatte om kryptovaluta i et hvitvaskingsperspektiv. 

Sporing av midlenes opprinnelse på blokkjeden

KPMG har spesialkompetanse på blokkjede-analyse ved bruk av avansert sporingsverktøy, og kan vurdere hvorvidt kunden er eksponert mot illegal aktivitet på blokkjeden. KPMG kan bistå med blant annet:

  • Verifisere kundens fremlagte dokument opp mot midlenes opprinnelse.
  • Spore midlenes opprinnelse.
  • Utarbeidelse av en objektiv rapport om kundens risikoprofil som danner grunnlag for videre oppfølgning av kunden. Rapporten kan også benyttes ved rapportering om mistenkelig transaksjon til Økokrim.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

KPMG har månedlige nyhetsbrev om virtuell valuta sett fra et antihvitvaskingsperspektiv. Formålet med nyhetsbrevet er innsikt i kriminalitetstrender, samt deling av tips og triks for å identifisere og vurdere risiko for hvitvasking knyttet til virtuell valuta. I tillegg dekker brevet nyheter fra kryptoverdenen som kan være av interesse. 

Vi hjelper deg

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Sammen finner vi ut hvordan KPMG kan hjelpe din virksomhet til å bli enda bedre.