Dataetterforskning og eDiscovery

Dataetterforskning og eDiscovery

KPMGs eksperter bistår kunder med dataetterforskning, gransking og eDiscovery-løsninger i granskings- og utredningssaker.

Våre eksperter kan bistå med dataetterforskning, gransking og eDiscovery-løsninger.

Ved mistanke om korrupsjon, misligheter, datakriminalitet eller lovbrudd i en virksomhet, vil bevisene i stor grad være lagret elektronisk. Sporsteder kan være på mobiler, på PC-er, i e-poster, sosiale medier, servere og skytjenester.

For å finne og dokumentere bevis på en korrekt måte, benytter vi anerkjente og spesialiserte metoder – i kombinasjon med avansert teknologi – for å sikre, gjennomsøke og analysere elektroniske spor og digital informasjon.

eDiscovery kan benyttes i saker hvor det er behov for å gjennomgå større mengder dokumenter og e-post på en strukturert måte. Teknologien i vår løsning baserer seg på maskinlæring og kunstig intelligens, hvilket medfører at gjennomgangen skjer langt mer effektivt og ressursbesparende enn ved manuelle dokumentanalyser.

Vi arbeider etter anerkjente metoder hvor prosessen med datasikring dokumenteres i form av "Chain of Custody", som viser hvor informasjonen er sikret fra, hvor kopien lagres og hvem som har hatt tilgang til denne.

Våre rapporter utarbeides for å kunne benyttes som bevis i retten. KPMG har også medarbeidere som har lang erfaring med å være sakkyndig ekspertvitne i rettssaker.

KPMG kan bistå med:

Ta kontakt