Kapitalforvaltning

Kapitalforvaltning

KPMGs rådgivere har lang operasjonell erfaring innen kapitalforvaltning både fra front-, mid- og back-office-funksjoner.

KPMGs rådgivere har lang operasjonell erfaring innen kapitalforvaltning.

Vi har eksperter på områder som porteføljemodellering, risikomodellering av alle relevante aktivaklasser, compliance, reguleringer, regnskap og organisering.

Strategigjennomgang
Formålet er å oppfylle organisasjonens krav til effektiv kapitalforvaltning i henhold til mandat og risikoappetitt, og derigjennom ha de beste forutsetninger til å nå målsetninger.

Vi bistår med en strategisk gjennomgang av kapitalforvaltningen. Dette inkluderer organisasjons- og styringsspørsmål, strategisk allokering av aktiva, etablering og utvikling av investeringspolicies og analyse av risiko- og avkastningshistorikk.

Regelverksrådgivning
Vi hjelper med tolkning av nye regler og med å være oppdaterte på den seneste utviklingen. Vi analyserer effekten av nye regelverk og gir råd om hvordan virksomheten kan tilpasse seg regelendringer på mest mulig effektiv måte.

Risiko og rapportering
Vi bistår med identifisering av risiko og eksponeringer, samt hvordan en best kan håndtere disse. Vi hjelper dere med risikomål og risikodefinisjoner, samt utvikling av tilpasset rapportering.

Oppfølgning og vurderinger
Vi kan støtte dere i oppfølgning av kapitalforvaltningen. Vi ser ofte behov for vurderinger av leverandører, både i forhold til historisk track record og operasjonelle og compliance-krav. Vi kan bistå med benchmarkanalyser og råd relatert til innkjøp av kapitalforvaltningstjenester.

Rådgivning
Vi kan bistå din virksomhet med investeringsrådgivning, strategiutvikling, regelverksrådgivning, og bedriftsspesifikke utfordringer. Vi tilbyr løsninger og støtte ved implementering av endringsprosesser.

Management for hire
KPMG kan tilby erfarne medarbeidere til å fylle midlertidige roller i forbindelse med fødselspermisjoner og lignende. Vi kan også bistå din bedrift med kompetente medarbeidere på deltidsbasis for å dekke bedriftens behov.

Ta kontakt