Personvern og GDPR Compliance

Personvern og GDPR Compliance

Korrekt utført GDPR compliance fører til nye forretningsmuligheter.

Korrekt utført GDPR compliance fører til nye forretningsmuligheter.

Nesten alle virksomheter behandler personopplysninger og skjerpede lovkrav har ført til økt bevissthet rundt personvern. Det generelle personvernregelverket (GDPR) er omfattende og brudd på regelverket kan medføre bøter på inntil 20 millioner Euro, eller 4% av bedriftens totale omsetning. Det er verdt å nevne at det er den største summen av overnevnte som gjelder ved utregning av straffegebyret. 

 

Godt personvern kan være  et konkurransefortrinn

Nasjonale og bransjespesifikke regler gir føringer for hvordan man må behandle personopplysninger i ulike forretningsområder. Brudd på regelverket kan medføre overtredelsesgebyr, samt svekket tillitt og omdømme for virksomheten. Personvern er derfor et området forbundet med stort skadepotensiale og risiko for omdømmetap. Etterlevelse av lover og regler er et minimumskrav, men godt personvern er ofte også et konkurransefortrinn. Dersom personvern og GDPR compliance er en integrert del av virksomhetsstyring, kan dette også føre til nye forretningsmuligheter.

 

Personvern er ingen engangsjobb

Mange virksomheter gjennomførte et omfattende arbeid innen personvern i forbindelse med ikrafttredelsen av regelverket i 2018, men sliter med å følge opp dette arbeidet på en strukturell måte. Interne retningslinjer og policys må revideres og etterlevelse må sikres via opplæring og kontroller.  Dette krever solid fagkompetanse og tilstrekkelig ressurser for å kunne følge opp GDPR på en tilfredsstillende måte og i tråd med til enhver tid gjeldende reguleringer.

 

KPMG hjelper deg

KPMG leverer en unik kombinasjon av rådgivning og innovative digitale løsninger som sikrer at virksomheter kan overholde ansvarlighetsprinsippet i GDPR. Vår metodikk har en risikobasert tilnærming. Våre fageksperter bistår virksomheter med å kartlegge risiko, foreta de rette prioriteringene og redusere risiko for å behandle personopplysninger i strid med personvernregelverket. KPMG har global tilstedeværelse og lokalkunnskap om nasjonal (sær)lovgivning på personvernområdet. Vi kontrollerer etterlevelse av GDPR hos virksomheter og deres leverandører, med ulike tilnærmingsmetoder som tilpasses kundens ønsker. 

 

Her er et utvalg av våre tjenester og områder der vi tilbyr ekspertise:

 

  • Revisjon og kontroll av rammeverk og retningslinjer
  • Personvernombud (PVO) til utleie/for hire
  • Sikkerhetsbrudd og avvikshåndtering
  • Innebygd Personvern (Privacy by design and by default)
  • Personvernkonsekvensutredning / DPIA
  • Overføring av personopplysninger til tredjeland
  • Utarbeidelse av kontrolltiltak

 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Sammen ser vi på hvordan KPMG kan hjelpe din virksomhet. 

Ta kontakt