Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling

Trening og riktig opplæring er viktig for å sikre compliance

Trening og riktig opplæring er viktig for å sikre compliance

For å sikre compliance, dvs. etterlevelse, av interne og eksterne regelverk er det nødvendig med et tungt fokus på kompetanseutvikling av virksomhetens egne ansatte og innleide i nøkkelroller.

Opplæringen må tilpasses virksomhetens risikoeksponering og de forskjellige rollene i selskapet. Kompetanse og holdningsarbeidet starter med toppledelsen i virksomheten. Det forventes i dag at virksomheter kan dokumentere at ansatte har gjennomført opplæring, for eksempel innen anti-korrupsjon.

 

Kunnskapsoverføring om risiko

Vi mener opplæringsworkshop bør være et forum for kunnskapsoverføring og kunnskapsopptak. Workshops gir en ideell mulighet til å identifisere risiko som kanskje tidligere ikke har blitt vurdert tidligere. Vi er genuint opptatt av å skape et engasjerende opplegg, basert på innovasjon, hvor deltakerne tør å utfordre hverandre, ledere som ansatte. Vi tar ofte i bruk rollespill, film og videoopptak for å maksimere læringen til deltakere.

 

Alltid tilpasset opplæring til deg som kunde

Vi tilpasser kursene våre til virksomhetens risikobilde. Vi anbefaler ofte virksomheten først å kartlegge behovet for opplæring gjennom en Questback-undersøkelse. KPMG har ferdigutviklet design som måler ledere og ansattes kunnskap til for eksempel etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram. Questbackundersøkelsen kan brukes til å oppdatere eller etablere virksomhetens risikobilde.

 

KPMG hjelper deg

KPMG kan tilby skreddersydde trening- og opplæringsprogram tilpasset virksomhetens behov. Kursene holdes av våre senior fageksperter som har lang erfaring med kompetanseoverføring. Vi legger vekt på interaktive kurs der deltagerne blir utfordret og bruker aktivt sine erfaringer. Det er viktig at opplæringen er så konkret som mulig og fokuserer på reelle problemstillinger den ansatte vil kunne møte i sin rolle. Våre fageksperter har tung erfaring fra industri, tjenesteyting og finans.

 

Her er et utvalg av våre tjenester og områder som vi tilbyr ekspertise på:

 

  • Kurs innen antikorrupsjon, antihvitvasking, arbeidslivskriminalitet, personvern, konkurranserett og varsling.
  • Kurs for styret og konsernledelse, varslingsutvalg, forretningsutviklere, økonomiavdeling, innkjøp, HR, linje- og prosjektmedarbeidere. 
  • Workshops og implementering av digitale opplæringsprogrammer.

 

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Sammen finner vi ut hvordan KPMG kan hjelpe din virksomhet til å bli enda bedre. 

Ta kontakt