M&A compliance analyser

M&A compliance analyser

Et vellykket oppkjøp eller fusjon er avhengig av en grundig gjennomgang – due diligence

Et vellykket oppkjøp eller fusjon er avhengig av en grundig gjennomgang – due diligence

Oppkjøp og fusjoner er basert på grundige strategiske og finansielle analyser. Gevinstrealisering forutsetter vellykket integrasjon og at betingelsene for transaksjonen er oppfylt.  For å forebygge negative overraskelser blir det foretatt en grundig gjennomgang – due diligence - av oppkjøpstarget eller fusjonspartner. Hensikten er å avdekke eventuelle forhold med betydning for oppkjøpsbeslutningen, pris, finansiering og integrasjonsplan.

 

Økte forventninger og økt samfunnsansvar

Skjerpede regulatoriske krav, økte forventninger fra samfunnet til samfunnsansvar og etisk atferd samt globalisering, har medført høyere compliancerisiko også forbundet med oppkjøp og fusjoner. I praksis betyr dette risiko for at oppkjøpt selskap eller fusjonspartner har begått brudd på lover og regler eller compliancekrav. Alvorlige compliancesaker kan få store konsekvenser, rettslig, økonomisk og omdømmemessig.

 

Compliance due diligence gir trygghet

For å redusere sannsynligheten for at en eller flere "compliancesaker" følger med i oppkjøpet, samt berede grunnen for å lukke eventuelle compliance-gap mellom de to partene, vil man være tjent med en grundig gjennomgang av compliancerelaterte forhold i en due diligence prosess forut for transaksjonen. Due dilligence sikrer finansiering til investeringen, øker kjennskapen til selskapet og markedet, identifiserer muligheter og risiko forbundet med investeringer og sikrer et uavhengig perspektiv på en eventuell investering. En effektiv compliance due diligence utført av KPMG, vil kunne gi trygghet som forenkler verdsettelse og prising, anbefalinger til integrasjonsplanen, eller avdekke risikoer som terminerer prosessen.

 

KPMG hjelper deg

KPMG har rådgivere med lang erfaring fra M&A compliance analyser. Flere har lang erfaring fra industrien og kommer fra ulike bransjer. I tillegg har KPMG et eget Corporate Intelligence team som bistår i M&A analyser. Dette teamet består av analytikere med omfattende område- og språkkunnskaper og teknisk ekspertise.

 

Her er et utvalg av våre tjenester og områder der vi tilbyr ekspertise:

 

  • Identifisering av mulige compliancerisikoer
  • Metodikk for gjennomføring compliance og due dilligence
  • Profesjonell gjennomføring av compliance og due dilligence
  • Identifiserte restrisiko og håndtering
  • Støttespiller inn i dialog med eksterne parter
  • Hjelp til utarbeidelse av kontrakter 

 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Sammen ser vi på hvordan KPMG kan hjelpe din virksomhet.

Ta kontakt