Finansiell og skattemessig due diligence

Finansiell og skattemessig due diligence

Vi hjelper en kjøper å forstå og godta de økonomiske og skattemessige betingelsene for driften.

Vi hjelper en kjøper med de økonomiske og skattemessige betingelsene for driften.

En finansiell due diligence fungerer som et hjelpemiddel i evalueringen av et mulig oppkjøp. KPMG har et meget erfarent team med erfaring i alle bransjer og typer transaksjoner. Vi er vant til å jobbe i nært samarbeid med kunden og andre rådgivere i prosessen, noe som sikrer en effektiv prosess.

Typiske fokusområder for en Finansiell Due Dilligence:

 • Identifisering og analyse av de viktigste driverne for den historiske lønnsomhetsutviklingen (salg og lønnsomhet for virksomhetens linjer, produktlinjer, kundesegmenter, osv.
 • Analyse og vurdering av underliggende lønnsomhet justert for eventuelle inntekter og kostnader av engangskarakter
 • Analyse / utarbeidelse av proforma regnskap der for eksempel solgte og oppjøpte bedrifter har blitt justert for å muliggjøre en sammenliknbar historisk analyse
 • Innvirkning på lønnsomheten av endringer i salgsmiks (nye produkter, nye markeder, osv.).
 • Eksponering i utenlandsk valuta og inntektseffekter av endringer i valutakurser
 • Identifisering av avhengighet av kunder og leverandører
 • Analyse av selskapets kostnadsbase ut fra fleksibilitet i kostnadsbasen, samt vurdering av effekter på selskapets marginer som følge av endringer i salgsvolumer
 • Analyse av selskapets forretningsplan og underliggende antagelser
 • Analyse av arbeidskapital og vurdering av trender, sesongmessige effekter, og gjennomsnittlig arbeidstid kapitalbehov
 • Identifisering av finansielle eiendeler og forpliktelser for vurdering av netto gjeld for beregning av kjøpesum
 • Analyse og vurdering av reserver i balansen (garantiforpliktelser, tap på fordringer, inventar foreldelse osv.)
 • Analyse og vurdering av historiske og fremtidige investeringer oppdelt i vedlikeholdsinvesteringer og ekspansjonsinvesteringer 
 • Vurdering av kvaliteten på den finansielle rapporteringen samt anvendte regnskapsprinsipper

Ta kontakt