Gransking og faktaundersøkelser

Gransking og faktaundersøkelser

KPMG bistår virksomheter med å gjennomføre uavhengige undersøkelser hvor det er behov for å skaffe kunnskap om faktiske forhold.

Vi bistår virksomheter med å gjennomføre uavhengige undersøkelser av alle typer hendelser.

Å skaffe tilveie et forsvarlig faktagrunnlag er avgjørende når virksomheten skal fatte gode beslutninger ved mistanke om misligheter og brudd på interne retningslinjer.

Våre granskere benytter anerkjent granskingsmetodikk for å sikre ivaretakelse av objektivitet og uavhengighet, forsvarlighet og grundighet, rettssikkerhet, personvern og partsrettigheter. Vi kan blant annet hjelpe virksomheter med:

 • Korrupsjonsgransking; regulatorisk kompetanse, metodikk og praktisk erfaring fra korrupsjonsgranskinger
 • Regnskaps- og transaksjonsgransking 
 • Kontraktsetterlevelse
 • Datakriminalitet (CFO-fraud, Business Email Compromise-saker)
 • Sikring og analyse av elektronisk informasjon i eget datalaboratorium, samt rådgivning om forsvarlig prosess ved innsyn i e-post etc.
 • Tilrettelegging av store informasjonsmengder gjennom vår eDiscovery-løsning
 • Bakgrunnsundersøkelser på person- og selskapsnivå, sporing av verdier
 • Dataanalyser og visualisering
 • Arbeidsrettslige spørsmål, herunder varsling og konfliktløsning
 • Rådgivning til virksomhetens praktiske oppfølging av en gransking
 • Lederstøtte og krisehåndtering
 • Juridiske vurderinger
 • Evaluering og læring 

Vi har landets største, mest tverrfaglige og internasjonale granskingsenhet. Vi utfører granskinger både på vegne av våre kunder og vi bidrar med spesialister og verktøy til støtte for virksomhetenes interne granskinger.

Ta kontakt