Virtuell valuta, kryptoaktiva og regulatorisk rådgivning

Vi bistår deg med etterlevelse av nåværende og fremtidig lovverk

KPMG hjelper deg og din virksomhet med å forstå og håndtere kravene som gjelder for virtuell valuta og kryptoaktiva. Flere virksomheter må forberede seg på den vedtatte EU-forordningen Markets in Crypto-Assets (MiCA), som har som mål å gi regulatorisk rammeverk for virtuell valuta og kryptoaktiva. MiCA vil stille en rekke krav til organisering, virksomhetsstyring, risikostyring, rapporteringsplikt og åpenhet rundt tjenestene og kryptoaktiva som tilbys.

Våre skreddersydde rådgivningstjenester bidrar til at din virksomhet oppfyller alle nødvendige krav, reduserer risiko og styrker tilliten hos tilsynsmyndigheter, forbrukere og investorer.

  • utvikling og implementering av strategi for å håndtere regulatoriske krav og forventninger som antihvitvasking og terrorfinansiering (AML/ CFT), Transfer of Funds Regulations (TFR II), personvern, Digital Operational Resilience Act (DORA), Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), m.fl.
  • identifisere risikoer og utarbeidelse av rammeverk, instrukser og veiledere for risikostyring og etterlevelse i tråd med norske tilsynsmyndigheters forventninger
  • veiledning og bistand ved søknad om registrering eller annen autorisasjon hos Finanstilsynet
  • klargjøre virksomheten for den nye forordningen MiCA, inkl. hvorvidt virksomheten faller inn under MiCA, og i så fall, hvilke MiCA-krav som blir gjeldende og hvordan virksomheten kan overholde disse i praksis
  • utarbeidelse av beskrivelser kryptoaktiva (“white paper”), herunder sikkerhetshull i kryptografien, miljøpåvirkning i konsensus- og miningmekanismen, volatilitet og markedssårbarhet
  • juridiske vurderinger av relevante regelverk med betydning for virtuell valuta og kryptoaktiva

Vi hjelper deg

Ta gjerne kontakt med oss. Sammen finner vi ut hvordan KPMG kan hjelpe din virksomhet til å bli enda bedre.