• 1000

Det er ikke noe galt å være inhabil, galt blir det først når en som er inhabil deltar i en beslutningsprosess. Vi har i samarbeid med våre kunder utviklet et digitalt verktøy som kan hjelpe din virksomhet med å forebygge og avdekke interessekonflikter. Registeret er en digital løsning som enkelt gir virksomheten oversikt over mulige bindinger mellom egne ansatte og markedet.

Virksomheter finner det ofte vanskelig å håndtere potensielle interessekonflikter i sanntid. For mange består hverdagen av ufullstendige skjema og manuelle kontroller som sjelden er underlagt verifikasjon mot foretaks- og aksjonærregisteret. Risikoen for bindinger mellom ansatte i virksomheten og leverandører eller kunder er dermed tilstede, men ikke alltid de ansatte er bevisst på. Interessekonflikter gjør seg gjeldene på tvers av bransjer, og representerer både en finansiell risiko og omdømmerisiko for virksomheter.

Fordeler med Habilitetsregisteret

Habilitetsregisteret bidrar til at gjeldende lover og interne retningslinjer etterleves på en effektiv måte. Registeret gjør det mulig for virksomheten å identifisere og håndtere potensielle interessekonflikter før de blir adressert av motparter eller media. Det sikrer din virksomhet er bedre grunnlag for korrekte avgjørelser og bidrar til at tilliten i samfunnet styrkes.

Effektiv etterlevelse av lover og retningslinjer

Effektiv etterlevelse

Habilitetsregistert bidrar til effektiv etterlevelse av lover og interne retningslinjer. Dette gjør seg gjeldende enten virksomheten er underlagt forvaltningslovens bestemmelser om habilitet, finansforetakslovens bestemmelser om habiliet eller for å understøtte virksomhetens interne retningslinjer om lojalitet og upartiskhet. 

Økt bevissthet blant de ansatte

Økt bevissthet

Ansatte i virksomheten er selv ansvarlige for å melde fra ved inhabilitet eller interessekonflikter. Habilitetsregisteret bidrar til å øke bevisstheten og kunnskapen rundt ansattes ansvar og plikter, og reduserer dermed risikoen for menneskelig svikt.

Økt kontroll og redusert risiko

Økt kontroll

Habilitetsregisteret gir virksomheter en kontinuerlig oversikt over bindinger til markedet og og legger til rette for en proaktiv håndtering av habilitets- og interessekonflikter. 

Digitalt og tilpasset virksomheten

Tilpasset virksomheten

Habilitetsregisteret blir skreddersydd til virksomhetens behov. Registret kan enkelt implementeres i eksisterende IT-miljø og har et intuitivt grensesnitt som gjør det enkelt å ta det i bruk.

Digital løsning utviklet sammen med og for kunden

Habilitetsregisteret er et resultat av godt samarbeid med våre kunder.  Systemet dekker de viktigste behovene og kravene fra både kunde og lovgivning. KPMG Habilitetsregister gir deg og din virksomhet:

  • En komplett oversikt over ansattes eierinteresser, roller og verv.
  • Integrasjon med virksomhetens systemer og registre.
  • Automatisk datainnhenting fra foretak- og aksjonærregistre.
  • Automatisk varsling når potensielle konflikter oppstår.
  • En løsning som ivaretar krav til personvern og informasjon til de ansatte.
  • Effektiv håndtering og sporbarhet med brukergrensesnitt som legger saksbehandlingen direkte inn i Habilitetsregisteret.

 

Nyttige lenker:

Har du spørsmål om Habilitetsregisteret?

Vi svarer gjerne på dine spørsmål, både store og små. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale, så finner vi ut hvordan vi sammen kan hjelpe din virksomhet til å bli enda bedre.