ESG – Environmental, Social and Governance

Etterlevelse av ESG har stor innflytelse og betydning for deg og din bedrift. Vi hjelper deg med rådgivning  innen rapportering og hvordan innlemme ESG som en del av dine overordnede strategier. 

Vi har ESG-ekspertisen du behøver

– Og hjelper deg i alle fasene av din ESG-reise!
ESG-rapporter

Den globale KPMGs Survey of Sustainability Reporting og KPMGS nordiske Nordic Ethics/ESG and Compliancee Journet Survey 2022 gir detaljert innsikt og oversikt over muligheter og utfordringer innenfor bærekraft og bærekraftsrapportering.