Gransking av konkursbo

Gransking av konkursbo

KPMGs granskingsavdeling bistår bostyrer og borevisor med å sikre, kartlegge og rekonstruere informasjon av betydning for boet.

Vi bistår med å sikre, kartlegge og rekonstruere informasjon av betydning for boet.

Konkurskriminalitet er en av de største områdene innen økonomisk kriminalitet. KPMG identifiserer transaksjoner og sporer verdier på tvers av landegrenser for å avdekke midler som er unndratt, samt dokumentere mulige erstatningskrav. Vi benytter effektive analyseverktøy og maskinlæringsteknologi for rask tilgang til relevant informasjon.

Ofte vil informasjonsmengden i et konkursbo være omfattende. Her har bostyrer behov for å raskt få oversikt over disposisjoner og den generelle situasjonen. KPMG tilbyr en rask og kostnadseffektiv måte for å identifisere relevante dokumenter og e-post gjennom eDiscovery-løsningen Relativity. Bostyrer kan via kryptert internettilgang sitte hvor som helst og gjøre undersøkelser og analyser. Systemet inkluderer også ulike analyseverktøy og muligheter for visualisering. Systemet ivaretar hensynet til personvern, krav til dokumentasjon og nødvendig notoritet i prosessen.

Vi bistår boet med å kartlegge og dokumentere:

 • Verdier, eiendeler, bankkonti, i inn- og utland
 • Reelle rettighetshavere, eierinteresser, selskapsstrukturer, i inn- og utland
 • Tidslinjer, relasjonsanalyser og visualisering av informasjon
 • Negativ presse og analyse av sosiale medier, lokalt og globalt
 • Hva forretningsforbindelser vet om relevante transaksjoner og forretningspraksis

Ved bruk av avanserte dataverktøy kan vi bistå med analyse av regnskapsdata for å identifisere eventuelle urettmessige disposisjoner:

 • Vurdering av disposisjoner
 • Analyse av banktransaksjoner
 • Analyse av inngående fakturaer
 • Habilitets- og nærstående analyser
 • Analyse av lønns- og bonusutbetalinger
 • Leverandør- og ansattanalyse

Ta kontakt