Ansvarlig leverandørkjede/ Third party risk management

Ansvarlig leverandørkjede/ Third party risk management

Outsourcing av produksjon og tjenester medfører risiko og krever økt grad av håndtering.

Outsourcing av produksjon og tjenester medfører risiko og krever økt grad av håndtering.

De fleste virksomheter er avhengig av underleverandører for å oppnå strategiske mål og levere produkter og tjenester til sine kunder. Outsourcing av produksjon og tjenester medfører imidlertid også at deler av risikohåndtering overlates til underleverandøren. Etterlevelse av lover, regler og minimumskrav er en forutsetning, men regelverket kan være komplekst.

 

Omfattende leverandørkjeder og økt grad av risiko

Dagens risikobilde er sammensatt med høye forventinger fra kunder, investorer, eiere og andre interessenter. Mange virksomheter har omfattende leverandørkjeder og møter utfordringer når det skal foretas prioriteringer av samfunnsansvar, kartlegging av risiko og hvilke enkeltleverandører som skal følges opp.

KPMG leverer en kombinasjon av rådgivning og innovative digitale løsninger som effektiviserer risikohåndtering og forbedringstiltak i leverandørkjeden. I en del tilfeller ser vi at virksomheter bruker tilgjengelige ressurser for oppfølging av samfunnsansvar i leverandørkjeden ineffektivt, noe som i verste fall kan begrense den ønskede risikoreduserende effekten. Vår metodikk er risikobasert og våre fageksperter bistår din virksomhet til å kartlegge risiko, foreta de rette prioriteringene og redusere risiko for uønskede hendelser.

Vår fremgangsmåte omfatter i tillegg til underleverandører, også partnere og agenter/rådgivere. Dette sørger for en bred oversikt over leverandørkjeden og eventuell risiko forbundet. KPMG hjelper deg

Vi kan tilby rådgivning og støtte fra eksperter med erfaring fra både norske og internasjonale virksomheter og fra ulike bransjer. Teamet som dedikeres din virksomhet vil ha tilgang til KPMGs kartotek med bransjespesifikke erfaringsdata. KPMG har global tilstedeværelse og lokalkunnskap der din virksomhet og leverandører har sin virksomhet.

 

Her er et utvalg av våre tjenester og områder der vi tilbyr ekspertise:

 

  • Etablering av rammeverk og retningslinjer.
  • Aktsomhetsvurdering og bakgrunnssjekk.
  • Leverandørdialog/supplier engagement
  • Revisjon og kontroll

 


Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Sammen ser vi på hvordan KPMG kan hjelpe din virksomhet. 

Ta kontakt