Mislighetsanalyse

Mislighetsanalyse

Mislighetsrevisjoner er datadrevne analyser for å avdekke misligheter og svakheter i økonomisystemer og internkontroll.

Datadrevne analyser avdekker misligheter og svakheter i økonomisystemer og internkontroll.

KPMG kan hjelpe din virksomhet med å identifisere røde flagg, feil eller mangler i deres systemer, for å redusere risikoen for økonomisk kriminalitet og potensielt store økonomiske tap.

Dette kan blant annet omfatte:

  1. Habilitets- og nærstående analyser
  2. Analyse av lønn og reiseregninger
  3. Analyse av inngående fakturaer
  4. Leverandør- og ansattanalyse
  5. Analyse av banktransaksjoner

I mislighetsrevisjonsprosjekter bruker vi ofte data både fra klientene våre – for f.eks. regnskapssystemet eller leverandørregisteret – og fra offentlig tilgjengelige kilder som aksjonærregisteret, Brønnøysundregistrene, eller internasjonale selskapsinformasjonsdatabaser. Denne sammenslåing av informasjon og data fra ulike kilder gjør at vi i større grad kan oppdage habilitetskonflikter, bedrageri, økonomisk utroskap eller andre typer økonomisk kriminalitet.

Våre analytikere innen Forensic Data Analytics har lang og bred erfaring med bruk av programmeringsspråk, forskjellige databasesystemer (også grafdatabaser) og analytiske verktøy. Med denne verktøykassen er ingen datamengde for store eller komplekse så at vi kan bistå både små og store kunder med avanserte dataanalyser. Dette omfatter også maskinlæring og avansert statistisk analyse som kan brukes til å identifisere den velkjente "nåla i høystakken".

Ta kontakt