Corporate Intelligence

Corporate Intelligence

Corporate Intelligence-avdelingen ved KPMG bistår klienter med å ta velbegrunnede beslutninger i forbindelse med globale compliance-krav.

Vi bistår klienter med å ta velbegrunnede beslutninger for globale compliance-krav.

Vi gjennomfører bakgrunnsundersøkelser og Integrity Due Diligence (IDD) av forretningspartnere, leverandører og andre aktører hvor vi blant annet kartlegger eierskapsstrukturer, identifiserer sanksjonerte selskaper og individer, utfører regulatoriske sjekker, avdekker eventuelle tilknytninger til skatteparadiser, rettstvister, korrupsjon og organisert kriminalitet. Vi belyser integritet- og omdømmerisiko gjennom analyse av globale og lokale mediekilder. Vi bistår også med å spore verdier og risikostyring av investeringspartnere ved inngang i nye markeder og utfører geopolitiske og politiske risikoanalyser.

Vårt team består av analytikere med ulik faglig bakgrunn. De har omfattende område- og språkkunnskaper og teknisk ekspertise. Teamet innhenter informasjon gjennom et bredt kildelandskap, deriblant åpne kilder og offentlige dokumenter, samt databaser med begrenset tilgang. Vi tilbyr også informasjonsinnhenting gjennom bakgrunnssjekkede og betrodde menneskelige kilder i en rekke sektorer og jurisdiksjoner. Høy grad av konfidensialitet, kildebeskyttelse og informasjonssikkerhet er en sentral del av vårt arbeid.

Christy Lorgen leder teamet i Norge og er også utnevnt som leder av KPMGs Corporate Intelligence praksis i Europa, Midtøsten, og Afrika. Denne rollen styrker vårt globale nettverk og gir oss tilgang til et bredere kildelandskap.

Hvordan kan vi hjelpe?


Click here for an extended description of Corporate Intelligence services (in English).

Ta kontakt