Complianceprogrammer og digitale verktøy

Complianceprogrammer og digitale verktøy

Vi tilbyr virksomheter rådgiving og effektive digitale verktøy for å etablere og videreutvikle complianceprogrammer.

Vi tilbyr virksomheter rådgiving og effektive digitale verktøy for compliance.

Click here for text in English

Complianceprogrammer skal sikre etterlevelse av interne og eksterne regelverk, og vil ofte ha et særskilt fokus på antikorrupsjon, antihvitvasking, arbeidslivskriminalitet, personvern og konkurranserett. Lover, regler og forventninger fra samfunnet er i stadig endring. Dette fører til at Complianceprogrammer som var "gode nok" for bare noen år siden i dag regnes som umodne.

 

Compliance integrert i virksomheten

I de virksomhetene som ligger lengst fremme, er compliancearbeidet en integrert del av virksomhetens forretningsprosesser. Dette innebærer at risikoanalyser innen compliance gjennomføres i alle enheter og nivåer i virksomheten, styrende dokumenter er tilpasset virksomhetens risikobilde og compliance-prosedyrer og -kontroller integreres i virksomhetens øvrige interne prosesser og ut mot eksterne partnere og leverandører.

De ledende virksomhetene følger opp Complianceprogrammet sitt gjennom Key Performance Indicators (KPI-er) og effektiv rapportering til konsernledelse- og styrenivå.

 

Digitale verktøy for økt effektivitet

Et effektivt Complianceprogram innebærer i dag bruk av digitale verktøy for bl.a. innhenting, systematisering og analyse av data, for å støtte oppunder håndtering av compliancerisiko, monitorering og rapportering. Her har det skjedd mye de siste årene. KPMG har utviklet flere produkter som effektiviserer sentrale prosesser i et solid complianceprogram. KPMG har blant annet verktøy for å kartlegge risiko knyttet til tredjeparter og habilitetsregister med kobling mot eksterne kilder og leverandørregister.

 

KPMG hjelper deg

KPMG kan tilby et tverrfaglig team av eksperter med erfaring fra både norske og internasjonale virksomheter. Flere har tung erfaring fra industri, tjenesteyting og finans i roller og funksjoner som Compliance Officer, Internrevisjon, Operasjonell risikostyring, Granskingsteam, CSR /Bærekraft ansvarlige og Data Protection Officer. Vi er økonomer, jurister, ingeniører og sosiologer. Vi har spesialister innen norske ABC/AML/CTF lover og regler, UK Bribery Act, US FCPA og ISO 37001, og medarbeidere med lang erfaring med forebyggende og avdekkende aktiviteter innenfor arbeidslivskriminalitet. Vi har også spesialister innen personvern med solid erfaring både fra industrien og Datatilsynet.

 

Her er et utvalg av våre tjenester og områder som vi tilbyr ekspertise på:

 

 

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Sammen finner vi ut hvordan KPMG kan hjelpe din virksomhet til å bli enda bedre. 

Ta kontakt

Kontakt oss