Mennesker og organisasjon

Mennesker og organisasjon

Vi forbereder organisasjoner på fremtiden. Vi hjelper virksomheter med å utvikle deres mest verdifulle ressurser - menneskene.

Vi forbereder organisasjoner på fremtiden.

Raske endringer i omverdenen stiller stadig høyere krav til virksomheters tilpasningsevne, innovasjon og utvikling. Både offentlige og private virksomheter må tiltrekke, utvikle og beholde medarbeidere med rett innstilling, kunnskaper og ferdigheter.

Medarbeidere forventer en arbeidsplass som leverer på mangfold og mening. Den enkelte vil bli sett og verdsatt for sitt bidrag, og arbeidsplassen må gjøre seg fortjent til de beste medarbeiderne.

Ledelse, organisasjonsutvikling og medarbeiderengasjement er ikke lenger viktig bare for HR. Det er også sentrale punkter på agendaen til toppledere i de mest ambisiøse virksomhetene.

KPMG Human Capital støtter HR- og virksomhetsledere med å utvikle menneskene og tilpasse organisasjonen til økte krav og forventninger fra interessenter både i og utenfor virksomheten.

Endringsledelse

For at prosjekter skal gi ønsket avkastning og effekt er det helt nødvendig å få med folkene. Medarbeidere må forstå hvorfor og hva, lære nye ting og kanskje jobbe på nye måter. 

Noen blir sterkt berørt, mens andre må kjenne til og forstå endringene som kommer. Endringsledelse må gå parallelt med prosjektledelse skal organisasjonen nå målene sine. Kommunikasjon, interessenthåndtering og kompetanseheving er viktige komponenter i endringsledelse. 

Når virksomheter arbeider  eksplisitt med endringsledelse, enten ved organisasjonsendring, innføring av nye systemer, eller nye måter å jobbe på, ser vi at oppslutningen øker, motstanden minsker og målene nås i langt større grad.

Vi har omfattende erfaring med endringsledelse i kritiske prosjekter i private og offentlige virksomheter. Våre rådgivere er sertifiserte endringsledere og vi blir spurt om å bistå der kompleksiteten er stor og forventningene til suksess er høye. 

Nye måter å jobbe på

Ny teknologi, økt kundeorientering og behov for kostnadsreduksjoner leder som oftest til at organisasjonen og menneskene i den må jobbe annerledes enn før.

Smidig arbeidsform passer godt i mange organisasjoner, men betyr ofte at kulturen må endres og tilpasses den nye måten å jobbe på. På samme måte vil innføring av ny prosesser føre til økt behov for samhandling på tvers.

Vi hjelper bedrifter med å identifisere og implementere nye måter å jobbe på. 

Gjennom analyse, testing og utvikling bidrar vi til at organisasjonen «skrus sammen» på en måte som hjelper til å realisere strategier og når målene.  

HRs strategiske rådgiver

I møte med nye krav og forventninger må HR prioritere annerledes, levere nye tjenester, på nye måter. HR må også endre seg selv, samtidig med at virksomheten endres. 

Vi er eksperter på HR-transformasjon og sitter med dyp innsikt i hva som kjennetegner effektive HR-organisasjoner . Våre rådgivere har praktisk erfaring med  hvordan  HR må prioritere og levere på for å være relevante i framtidens organisasjoner. 

Vi hjelper HR-avdelinger som har behov for å gå gjennom og justere sin egen virksomhet, brukerorientere sine tjenester og levere på høyt strategisk nivå. 

Ta kontakt