KPMG i Norge

I Norge har KPMG rundt 1800 ansatte og partnere fordelt på 23 kontorer over hele landet. Vår sterke regionale tilstedeværelse er en styrke og er et klart konkurraansefortrinn for KPMG Norge. 

KPMG Norge leverer tjenester gjennom de tre forretningsområdene Audit (revisjon), Advisory (rådgivning) og Tax/Law (skatt, avgift og advokattjenester). 

KPMG-bygget på Majorstuen i Oslo

KPMG er mest kjent som:

Revisorer, forretningskonsulenter og advokater, men vi er også mye mer.

Vi vet hva virksomheter har på toppen av sin agenda, derfor har vi bygget ledende fagmiljøer innen områdene som blir viktigst i framtiden: cybersikkerhet, bærekraft, kompetanse og teknologi. Fordi våre råd skal lønne seg, og de skal være tilpasset morgendagen, både for kundene våre og for samfunnet. Da gjelder det å ligge i forkant.

Å ligge i forkant er lønnsomt. Det er for eksempel bedre å sikre seg mot cyberangrep enn å rydde opp i etterkant. Vi vet, fordi vi hjelper til både før, under og etter kriser. Vi vet også at de selskapene som investerer i framtidens teknologi og lykkes med det grønne skiftet, ikke bare er med på å redde klimaet, de er også med på å skape morgendagens arbeidsplasser.

I KPMG våger vi å stille spørsmål, utfordre, vise nysgjerrighet og si ting rett frem. Kun da forstår vi kundenes utfordringer og muligheter fullt ut, og slik blir vi i stand til å gi bedre råd. Råd som ser mot fremtiden. Fordi på sikt er det det som lønner seg.


 

Vår virksomhet drives på en ansvarlig måte, gjennom miljøsertifisert drift, et godt arbeidsmiljø, en kultur som fremmer mangfold og likeverd, og med et etisk og verdibasert fundament. Vi utøver vårt sosiale engasjement gjennom samarbeid med ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører som probono-tjenester, økonomisk støtte og ved å synliggjøre det viktige arbeidet de gjør. 

 

Våre verdier veileder oss og gir oss en felles identitet. De hjelper oss med å fremme et miljø og en kultur som støtter, utfordrer og utvikler våre medarbeidere for at de skal yte sitt beste og levere den service våre kunder forventer og krever av oss.

To kvinner snakker sammen over en kopp kaffe

Våre verdier

Integrity: Vi gjør det som er riktig.

Excellence: Vi lærer og forbedrer oss hele tiden.

Courage: Vi er modige i tanker og handling.

Together: Vi respekterer hverandre og styrkes gjennom våre forskjeller.

For better: Vi skaper positiv endring.
Majorstua i Oslo

Hovedkontor i Norge

Sentralbord: +47 45 40 40 63

Besøksadresse: Sørkedalsveien 6, Oslo 0369

Postadresse: Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo

Mail: contact@kpmg.no


› Les mer om kontoret vårt i Oslo