Cyber Forensics

Cyber Forensics

Behovet for riktig håndtering av relevante data i rettssaker og granskinger har aldri vært større.

Behovet for riktig håndtering av data i rettssaker og granskinger har aldri vært større.

Veksten av elektroniske data som organisasjoner behandler og produserer i dag, innebærer at behovet for riktig håndtering av relevante data i rettssaker og granskinger aldri har vært større.

Selskapenes styre bekymrer seg for risiko, myndighetskrav og omdømme. Hvordan minimerer du risikoen når du prosesserer viktig informasjon? Hvordan planlegger du håndteringen av henvendelser fra regulatoriske myndigheter? Og fremfor alt; hvordan beskytter du deg selv, dine kunder og samarbeidspartnere?

KPMG har spesialister som arbeider med identifisering og analyse av digitale bevis. Enten det er svindel, cyberincident, hendelsesrespons eller tyveri av immaterielle verdier, har vi den rette kombinasjonen av mennesker og erfaring som kan bistå med råd og hjelp.

Vi støtter våre kunder som står overfor rettssaker eller forskriftsmessige henvendelser, og lokaliserer riktig informasjon for å unngå overrapportering eller underrapportering.

Ta kontakt