CIO Advisory

CIO Advisory

KPMG hjelper CIOen lede IT som et forretningsområde med en effektiv IT-fabrikk i bakgrunn.

KPMG hjelper CIOen lede IT som et forretningsområde med en effektiv IT-fabrikk i bakgrunn.

Vårt mål er å forbedre den strategiske verdien av investeringer som gjøres innen teknologi. Dette gjør vi ved å skjære gjennom kompleksiteten i dagens dynamiske teknologimiljø.

Vi er en del av mer enn 10.000 fagfolk innen IT-rådgivning spredt over hele verden og bistår våre kunder med:

 • å  definere strategiske mål for IT slik at disse tjenestene får best mulig verdi og ytelse
 • tilrettelegge IT-virksomheten slik at den er en strategisk samarbeidspartner
 • rasjonalisere komplekse applikasjonsporteføljer og sørge for at IT-tjenestene styres mot den strategiske retningen
 • administrere risiko og compliance gjennom etablering av styringsstrukturer for IT
 • forbedre virksomhetens modenhet innen IT, ikke minst sørge for effektiv tjenestelevering

Våre eksperter har kompetanse innen næringslivet generelt og fra IT-ledelse i praksis. Vi lytter hele tiden til våre kunders utfordringer i ulike virksomheter over hele verden, og har på den måten skaffet oss unik kompetanse. Dette fører til at vi kan gi praktiske råd til våre kunder, og til å hjelpe dem med problemstillinger både nasjonalt og internasjonalt. 

IT as a business

KPMG hjelper CIOen i å flytte fokus fra kostnad og IT-leverandører til å bli en forretningspartner som forvalter hele selskapets IT-behov og understøtter forretningsstrategien

 • IT investering, portefølje, business-case og gevinstrealisering
 • IT prestasjons-, budsjett- og økonomiplanlegging
 • IT forretnings-roadmap og digital strategi
 • IT forretningsbehovsforvaltning
 • Forretningsorientering av prosesser, produkt- og tjenestekatalog
 • Asset Management og utnyttelse
 • Digitalt støttet forretningstransformasjon

Kostnadseffektivt IT

KPMG hjelper CIOen til å oppnå kostnadseffektivt samspill mellom mennesker, organisasjon og teknologi

 • IT target operating modell - IT styring
 • ITIL, Lean IT og IT tjenesteforvaltning verktøy 
 • IT kostnadsvurdering og benchmark
 • IT forretnings- kapabilitetsvurdering/ analyse
 • Tjenestestrategi, vurdering og optimalisering
 • Re-organisering og strukturering av IT

IT Sourcing

KPMG hjelper kunder til å utvikle sourcing-strategi, etablere og forbedre leverandørforvaltning, og gjennomføre ut- eller innsourcing av tjenester og produkter

 • Leverandør forvaltning, styring og optimalisering
 • Sourcingstrategi
 • Anbud, avtale og kontraktering
 • Implementering

Ta kontakt