Selgerassistanse

Selgerassistanse

KPMG har ressurser, kompetanse og erfaring ved gjennomføring av en transaksjonsprosess slik at kunden maksimerer sine verdier.

KPMG har ressurser, kompetanse og erfaring ved gjennomføring av en transaksjonsprosess.

For å oppnå maksimal verdi av et salg og gjennomføre en konkurransedyktig salgs-/kjøpsprosess er det viktig å ha et fullstendig overblikk over hva en transaksjon innebærer. Vi kan bistå selger med utarbeidelse av en selger due diligence. En selger due diligence gir en vurdering av det solgte selskapet på vegne av selgeren. Prosessen avslører de viktige spørsmålene som vil bli reist av potensielle kjøpere.

For å skape mest mulig verdi søker vi alltid å forstå kundens behov i en tidlig fase. Basert på disse diskusjonene vil det i mange tilfeller være alternativer til selger due diligence som er mer formålstjeneslig for selger i den aktuelle salgsprosessen.

Selger-assistanse kan ha mange former og kan relatere seg til assistanse i forbindelse med:

 • Gjennomgang av finansiell informasjon som skal gjøres tilgjengelig for en eventuell kjøper
 • Bistand i forbindelse med eventuell carve-out eller behandling av konsernfunksjoner i etterkant av et salg
 • Strukturering av salget
 • Skatteproblematikk
 • Organisering av den finansielle delen av et datarom
 • Kontakt med eventuelle kjøpere og deres finansielle rådgivere
 • Eventuelle spørsmål i forbindelse med kjøpers due diligence
 • Finansielle aspekter ved en kjøpsavtale
 • Assistanse vedrørende eventuelle prisjusteringer, garantier og erstatninger
 • Evaluering av markeder, inkludert deres størrelse
 • Utsikter for vekst og vekstdrivere
 • Evaluering av selskapets konkurransesituasjon

 

Ta kontakt