Aksjebaserte insentivprogrammer

Aksjebaserte insentivprogram er sentralt for å sammenstille insentiver for ansatte og aksjonærer.

KPMG har lang erfaring med å bistå noterte og unoterte selskaper med aksjeprogram for ledelse og ansatte. Vi har inngående innsikt i hvilke typer programmer som benyttes samt deres fordeler og utfordringer.

KPMG kan tilby et bredt spekter av tjenester relatert til aksjebaserte insentivprogrammer, som en uavhengig part med nødvendig ekspertise på alle områder. Ekspertene på insentivprogrammer jobber sammen i team og omfatter blant annet spesialister innen verdivurderinger, strategi, regnskap og skatt.

Ta kontakt