Digitale verktøy for leverandørstyring/ Third party intelligent diligence solutions

Digitale verktøy for leverandørstyring

KPMG tilbyr teknologi som digitaliserer arbeidet med leverandørkjeden

KPMG tilbyr teknologi som digitaliserer arbeidet med leverandørkjeden

De fleste virksomheter er avhengig av underleverandører for å oppnå strategiske mål og levere produkter og tjenester til sine kunder. Dagens risikobilde er sammensatt med høye forventinger fra kunder, investorer, eiere og andre interessenter. Mange virksomheter har omfattende leverandørkjeder og møter utfordringer når det skal foretas prioriteringer av samfunnsansvar, kartlegging av risiko og hvilke enkeltleverandører som skal følges opp.

Flere virksomheter legger ned mye arbeid i å identifisere og håndtere risiko i leverandørkjeden. For mange innebærer arbeidet ofte mange manuelle prosesser med flere involverte parter som kan føre til ineffektive, tidkrevende og kostbare prosesser som gir et resultat med varierende kvalitet.

 

Digitalisering av leverandørkjeden

KPMG lanserer derfor banebrytende teknologi som lar virksomheten digitalisere arbeidet med leverandørkjeden ved å ta i bruk verktøy som strømlinjeformer arbeidsflyten, skreddersyr risikomodeller samt overlater informasjonsinnhentingen til kunstig intelligens som snakker over 60 språk og lokale dialekter. Resultatet er en tidsbesparende, oversiktlig og brukervennlig leverandørstyringsprosess tilpasset til din virksomhet.


Digitale platformer støtter og forenkler compliancearbeidet i virksomheten

KPMG tilbyr to ulike digitale verktøy med funksjonalitet som støtter opp om din bedrifts compliancearbeid. De digitale platformene kan benyttes hver for seg eller integreres for mer økt effektivitet og funksjonalitet.

 

K-3PM 

Dette er en robust og fleksibel leverandørstyringsplattform som tar i bruk den mest avanserte og intuitive teknologien markedet tilbyr. K-3PM gir virksomheten er fullstendig og risikoklassifisert oversikt over leverandørkjeden. Ved bruk av risikomodeller som er skreddersydd til din virksomhet kan man enkelt risikoklassifisere alle tredjeparter og påfølgende arbeidsstrømmer. Man kan enkelt og intuitivt registrere tredjeparter samt utstede og administrere elektroniske spørreskjema og tilhørende dokumenter. K-3PM er også en plattform hvor man kan samle all informasjon og dokumentasjon om virksomhetens tredjeparter, inkludert revisjonsresultater og kontrakter.

Monitoreringsfunksjonen sender automatiske varslinger til relevante brukere slik at man alltid informert om alle endringer og kan agere ved behov. Resultatene presenteres i et interaktivt og brukervennlig instrumentbord som kan tilpasses ulike behov både i forskjellige funksjoner og forretningsområder.

 

K-3PID

K-3PID  er en innovativ og automatisert tilnærming til integritetsundersøkelser som benytter kunstig intelligens og maskinlæring for å søke og filtrere informasjon fra tusenvis av relevante kilder. K-3PID gjennomfører integritetsundersøkelser på en mer tids- og kostnadseffektiv måte enn andre sammenlignbare løsninger. Man får tilgang til et omfattende kildelandskap, og verktøyet dekker over 60 ulike språk verden over. Løsningen øker hastigheten på datainnsamlingsprosessen, reduserer antall falske positiver, sorterer gjentakende nyhetssaker, identifiserer reelle rettighetshavere, selskapsstrukturer, PEP, sanksjoner, negativ presse og ESG-problematikk.


Resultatene blir kategorisert og flagget og deretter presentert i en brukervennlig rapport på en måte som vesentlig reduserer mengden manuelt screeningsarbeid samtidig som den gir en økt kvalitet på undersøkelsene. K-3PID fungerer både som en stand-alone løsning og integrert i K-3PM.

 

KPMG hjelper deg

KPMG kan tilby et tverrfaglig team av eksperter med erfaring fra både norske og internasjonale virksomheter. Vi tror på skreddersøm og tilpasser våre digitale verktøy til din virksomhet og risikoprofil.

 

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Sammen finner vi ut hvordan KPMG kan hjelpe din virksomhet til å bli enda bedre. 

 

Ta kontakt

Kontakt oss