Virksomhetsstyring

Virksomhetsstyring

Gjør din styringsmodell deg bedre i stand til å realisere virksomhetens strategi?

Gjør din styringsmodell deg bedre i stand til å realisere virksomhetens strategi?

Helhetlig virksomhetsstyring betyr i praksis at ulike interne styringsprosesser som risiko, internkontroll og resultatoppfølging er integrert med de øvrige styringsprosessene i virksomheten. Det gir virksomheten bedre forutsetninger for å respondere, handle og eventuelt endre kurs når nye muligheter og trusler oppstår.

KPMG bistår mange virksomheter med å identifisere og finne løsninger på ulike problemstillinger knyttet til helhetlig virksomhetsstyring. Eksempler på relevante problemstillinger er:

  • Hva trenger ledelsen av riktig og oppdatert styringsinformasjon for å ta kvalifiserte beslutninger som støtter opp under virksomhetens mål og strategier?
  • Hvordan jobber virksomheten for å håndtere uforutsette hendelser og risiko i et langt perspektiv?
  • Hvordan bidrar CFO sin organisasjon til kjernevirksomhetens verdiskapning?
  • Hvordan kjøres planleggings- og rapporteringsprosesser som operasjonell planlegging, budsjett, prognose og driftsrapportering i dag?

For å lykkes med helhetlig virksomhetsstyring må lederne tenke gjennom mål og ambisjonsnivå før man setter i gang. Vi har metodikk og erfaring som kan bistå dere med å sette riktig ambisjonsnivå og gjennomføre en endring for å få et profesjonelt og helhetlig rammeverk for virksomhetsstyring.

Ta kontakt