Ende-til-ende-cybersikkerhetspartner


KPMG bygger landets fremste fagmiljø innen cybersikkerhet. I dag leverer vi alt fra strategisk rådgivning til operative sikkerhetstjenester der teknologisk spisskompetanse er en forutsetning.
Vi bistår våre kunder før, under og etter en sikkerhetshendelse. 

Hackere bruker stadig mer avanserte digitale verktøy i sine angrep, men de hopper fortsatt over gjerdet der det er lavest. KPMG har menneskene, kunnskapen og kompetansen til å gjøre ditt gjerde høyere. KPMG har lang erfaring med forebyggende sikkerhetsarbeid. Vi hjelper deg i møte med morgendagens digitale trusler.

 

 • Etablering og vurdering av skystrategi

 • Modenhetsvurderinger av styringssystemer og operative kapasiteter

 • Digital trusseletterretning

 • Penetrasjonstesting

 • Personvernrådgivning

 • Konfigurasjon og oppsett av monitorering og deteksjon

 • Etablering og implementasjon av SOC, CERT og CSIRT

 • Utforming av policy og planverk

 • Sikkerhetsarkitektur

 • Etablering av løsninger for tilgangsstyring (IAM)

 • Etablering av løsninger for PKI, elektronisk identitet og elektronisk signatur

 • Medias dekning av enkelthendelser viser hvordan cyberkriminelle evner å påføre norske selskaper betydelige finansielle tap, svekket tillit eller informasjon på avveie. Cyberangrep kan få alvorlige konsekvenser og det kan være en kompleks oppgave å respondere rett og rettidig på cyberhendelser. KPMG bistår når krisen inntreffer. • Styring og koordinering av håndteringsarbeidet

 • Teknisk ledelse

 • Teknisk analyse (Skadevare-, nettverk- og endepunktsanalyse)

 • Varsling, rapportering og informasjonsforvaltning

 • Forensics analyse

 • Bevissikring

 • Juridisk rådgivning

 • Virksomheter som har vært utsatt for cyber hendelser vet hvor krevende det kan være å redusere de langsiktige negative følgene av angrepet. Samtidig som virksomheten må gjenopprette normaltilstand i infrastruktur og prosesser, må virksomheten håndtere en rekke tekniske, juridiske og økonomiske problemstillinger. KPMGs fagmiljø består av eksperter som kan bistå med alt fra juridisk rådgivning innen personvern til granskning, faktaundersøkelser og økonomisk analyse. • Reetablering av interne prosesser

 • Gjenoppretting av infrastruktur

 • Granskinging og faktaundersøkelser

 • Cyber forensics

 • Økonomisk analyse

 • Håndtering av forsikringsavtaler

 • Dataetterforskning og Ediscovery

 • Erfaringsutveksling og forbedringsforslag ​

 • Rapportering til norske myndigheter

 • Juridisk rådgivning ​ • Vi kan sikkerhet

  Vi mener komplekse sikkerhetsutfordringer best løses av team bestående av profiler med ulike erfaringer og dyp fagkompetanse. Ved å ta i bruk vår unike kombinasjon av kompetanseprofiler tilbyr vi teknologiekspertise, dyp forretningsforståelse, juridisk- og sektorkompetanse, i tillegg til kreative ressurser oss muligheten til å bistå de største og mest utfordrende prosjektene. som er lidenskapelig opptatt av å løse utfordrende problemstillinger. 

  Ta gjerne kontakt for å få vite mer!

  Hasse Kristiansen og Hans Kristian Pretorius


  Se våre kurs og sertifiseringer i Cybersikkerhet