Hva er Powered Enterprise?

Det finnes utallige tilnærminger til digitale transformasjoner, men det er svært få av de som faktisk fungerer i praksis.
Vi har kombinert vår erfaring fra å arbeide på tvers av mange ulike bransjer med vår kunnskap om de nyeste skyteknologiene. Resultatet er et implementeringsrammeverk som fungerer, og som enkelt kan tilpasses din bransje og virksomhet. Vi har valgt å kalle rammeverket vårt Powered.

Med Powered Enterprise og KPMGS fageksperter får du et bredt spekter av komplementære, verdiøkende og risikoreduserende tjenester som bidrar til å sikre et vellykket leveranseprosjekt.Hvorfor velge Powered?:


 • Vi kan teknologien og har kunnskap om din bransje

 • Løsninger som fungerer, også i fremtiden

 • Et velutprøvd rammeverk

 • Hjelp til å bygge smidige funksjoner som utvikler seg etter hvert som du vokser

 • Optimalisert tjenestelevering og bruk av data

 • Hjelp til å omfavne nye måter å jobbe på

 • Bedre ytelse

 • Stort internasjonalt Powered Enterprise nettverk


 • Vår verktøykasse:


  Ved hjelp av KPMGs Target Operating Model (TOM) visualiserer vi hvordan vi best kan nå virksomhetens mål, i alle ledd

  Vår modell skiller seg ut ved at den inneholder hele 6 lag:

 • Prosessene

 • Menneskene

 • Rammeverk for tjenestelevering

 • Teknologi

 • Ytelsesinnsikt og data

 • Styring og ettersyn

 • KPMGs Powered Execution suite gir din virksomhet de beste metodene og verktøyene for selve implementeringsprosessen.

  Noen av hovedtjenestene


 • Prosjektledelse

 • Endringsledelse

 • Target Operating Model validering

 • Konfigurasjons- og utviklingsledelse

 • Test og feilhåndtering

 • Powered Evolution hjelper deg med å videreutvikle og optimalisere den digitale transformasjonen.


  Dette er inkludert (kan variere ut ifra situasjon):

  Grunntjenester: Saksbehandling, kvartalsvis oppdateringsstøtte, patchadministrasjon, kunnskapsadministrasjon, servicedesk, driftsadministrasjon og testing.

  Ved behov: Konfigurasjonsendringer, utvikling og forbedringer, sikkerhet og kontroller, dataintegrasjon, grensesnitttjenester og rapportskriving.

  Styring: Frigjøringsplanlegging og ledelse, endringsledelse og rapportering.