Compliance officer for hire

Compliance officer for hire

Vi tilbyr dyktige ressurser som raskt kan tre inn i oppgaver relatert til compliancerollen

Vi tilbyr dyktige ressurser som raskt kan tre inn i oppgaver relatert til compliancerollen

Stadig flere virksomheter etablerer eller utvider sine compliancefunksjoner. Dette skyldes i hovedsak skjerpede regulatoriske krav, forsterkede forventninger fra samfunnet til etisk atferd og eksponering for nye risikoer som følge av globalisering.

 

Compliancefunksjonen må tilpasses bedriften

Compliancefunksjonens rolle, ansvar og organisering må tilpasses virksomhetens risikoprofil. KPMGs erfaring er at det ved etablering av en compliancefunksjon ofte vil være vanskelig å kjenne virksomhetens eksakte behov. Dessuten vil kompetansebehovet kunne være annerledes i en etablerings- og utviklingsfase i forhold til en driftsfase. For virksomheter som allerede har compliancefunksjoner, vil funksjonen ofte være av begrenset størrelse og sårbar for fravær eller knapphet på ressurser.

 

KPMG hjelper deg

KPMG har et stort miljø bestående av rådgivere med lang og bred erfaring fra compliancefunksjoner i ulike virksomheter og bransjer. Innleie av erfarne compliancerådgivere fra KPMG vil gi virksomheten mulighet til å bli bedre kjent med eget behov og ønsket profil i rollen før man foretar en fast ansettelse, eller justere bemanning og utvide kapasiteten med egnet profil ved behov og på kort varsel. Våre compliancemedarbeidere vil sikre at utvikling, implementering og utøvelse av complianceprogrammet er i tråd med anerkjent praksis. 

 

Her er et utvalg av våre tjenester og områder der vi tilbyr ekspertise:

 

  • Innleie av Compliance officer i forbindelse med etablering og utvikling av compliancefunksjon.
  • Innleie av Compliance officer ved kapasitetsutfordringer ved fravær eller i påvente av oppstart for ny fast ansatt.
  • Innleie av Compliance officer ved midlertidige behov for spisskompetanse, for eksempel i integrasjonsprosesser

 

I tillegg til sin egen kompetanse og erfaring, har våre compliancerådgivere tilgang på rammeverk og verktøy for compliancefunksjoner i KPMG og kan dessuten raskt trekke inn spesialisert kompetanse (antikorrupsjon, antihvitvasking, varsling, GDPR og granskning mv) fra KPMG ved behov.

 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Sammen ser vi på hvordan KPMG kan hjelpe din virksomhet.

Ta kontakt