Strategiske verdivurderinger

En objektiv verdivurdering bidrar til økt innsikt i relevante verdidrivere for virksomheten

Verdivurderinger er særlig relevant for selskaper som står ovenfor strategiske valg, som for eksempel salg/kjøp av virksomhet, inngåelse av samarbeidsavtaler/partnerskap for videre vekst og/eller generasjonsskifte. Objektive verdivurdering sikrer ledelsen og eier økt innsikt i relevante verdidrivere og bidrar til forbedret beslutningsgrunnlag og argumentasjon i eventuelle forhandlinger. Våre rådgivere har opparbeidet lang praktisk erfaring med problemstillinger som påvirker verdien sett fra kjøpers- og selgers ståsted. 

Ta kontakt