Manglende kunnskap og etterlevelse kan utsette virksomheten for bøteleggelse, gransking fra tilsynsmyndigheter og omdømmetap.

Våre erfarne konsulenter står klare til å bistå deg og din virksomhet med både små og større prosjekter. Vi kan blant annet hjelpe til med å gjennomføre risikoanalyser, designe og implementere anti-hvitvaskingspolicyer, gjennomføre periodisk gjennomgang og oppdatering av kundefiler, definerer effektive filtre for transaksjonsovervåkning, utføre GAP-analyser på eksisterende rammeverk, gjennomføre opplæring av selskapets ansatte i antihvitvasking, for å nevne noe. 

Noen av våre tjenesteområder


System og kontroller

• Risikoanalyse og utarbeidelse av policy- og prosedyredokumenter
• Uavhengig analyse av selskapets antihvitvaskingsrammeverk
• Evaluering og implementering av transaksjonsovervåkning
• Internrevisjon på anti-hvitvasking
• Kurs og opplæring


Fokus på datakvalitet

• Periodisk kontroll (tilbakeblikksanalyse) og oppdatering av kundeinformasjon.
• Corporate Intelligence – Bakgrunnssjekk av personer og selskaper mot internasjonale databaser for å identifisere eventuelle sanksjonerte enheter eller PEPer, eller identifisere kompliserte eierstrukturer.


Hendelseshåndtering

• Etterforskning av hendelser i forbindelse med mistenkelige transaksjoner, sanksjonsetterlevelse eller henvendelser fra myndigheter vedrørende hvitvasking.


Beslutningsprosesser og rapportering

• Evaluere effektiviteten av selskapets beslutningsmatrise
og rapportering til ledelsen
• Evaluere kvalitet på MT-rapporter til Økokrim