Sikring og analyse av elektroniske spor

Sikring og analyse av elektroniske spor

KPMGs Cyber Forensics-team er et av de største kompetansemiljøene i Norge som sikrer og analyserer digital informasjon.

Vi bistår våre kunder med digital granskning og dataetterforskning.

I KPMG bistår vi våre kunder med digital granskning og dataetterforskning. Vi vet at i situasjoner hvor digital informasjon og spor må sikres, er tiden ofte knapp.


Vårt team er derfor tilgjengelig på kort varsel. Vårt Cyber Forensics-team kurses regelmessig for å være oppdatert på teknologi, og er i dag et av de største kompetansemiljøene i Norge som sikrer og analyserer digital informasjon.

Sikring av digitale bevis er det første steget i Digital Forensics-prosessen. Det kreves dyp teknisk forståelse av datamaskiner og andre lagringsmedier for å sørge for at bevisene sikres uten at de blir endret eller ødelagt. Stadig økende bruk av skytjenester setter også nye krav og muligheter for hvordan informasjonen kan sikres.

Våre eksperter innen Computer Forensics har lang erfaring med en rekke forskjellige lagringsmedier og datamaskiner, og hvordan de bør sikres. Vi benytter anerkjente verktøy som kontinuerlig videreutvikles og forbedres.

I tilfeller hvor man mistenker at det er begått alvorlige brudd på interne retningslinjer, eller tyveri av konfidensiell informasjon eller opphavsrettigheter, er det ofte nødvendig å sikre digitale bevis. Analyse av slik informasjon kan være avgjørende for å avdekke og dokumentere hva som har foregått, hvem som har vært involvert og til hvilke tidspunkt handlingene er utført.
 

KPMG har et av landets fremste kompetansemiljøer innen sikring og analyse av elektroniske spor, og kan bistå i alle typer saker:

Identifisering av relevant informasjon
Elektroniske spor av betydning for å dokumentere en hendelse kan finnes på flere steder, og det er ofte sammenstillingen av informasjon fra ulike kilder som gir det beste utgangspunktet for et komplett faktagrunnlag. Ved berettiget mistanke er det derfor viktig å kartlegge hvor relevant informasjon kan finnes, og deretter gjennomføre sikring av elektroniske spor fra PC-er, mobiltelefoner, andre mobile enheter, epostkontoer, servere og skylagringstjenester.KPMG bistår i alle faser med kartlegging, planlegging og gjennomføring av datasikring.

Gjennomføring av datasikring
Sikring av elektronisk lagret informasjon bør gjennomføres på en måte som er etterprøvbar og som ivaretar kravene til bevissikring og dokumentasjon. Bruk av spesialtilpasset programvare og utstyr, i kombinasjon med riktig kompetanse, er en forutsetning for en forsvarlig prosess.KPMG jobber etter veletablerte prosedyrer og i tråd med beste praksis og grunnleggende prinsipper for elektronisk bevissikring. Vi sikrer data i kundens lokaler, eller i vår avanserte Forensic Lab. Vår metodikk er dokumentert og etterprøvbar, og vår verktøykasse med avansert programvare sørger for en kostnadseffektiv og trygg gjennomføring.

Bevissikring utenfor rettssak
Vi har lang erfaring med rådgivning og bistand i forbindelse med bevissikring utenfor rettssak, blant annet som teknisk medhjelper til namsmannen under gjennomføring av rettslige avgjørelser. Vi kan også påta oss oppdrag som sakkyndig for filtrering og gjennomgang av databeslag.

Analyse
Teknisk analyse og sammenstilling av informasjon er ofte nødvendig for å komplettere beskrivelsen av et hendelsesforløp. Ved hjelp av avansert programvare og spesialkompetanse, bistår KPMG med analyse av filsystemer, loggdata, brukeraktivitet og metadataanalyse av dokumenter og e-post. Vårt mål med analysen er å gi kunden svar på hvem som har gjort hva, og når handlingene er utført.

Rapportering og rådgivning
Alt vårt arbeid dokumenteres i en rapport som kunden kan bruke videre i interne eller eksterne prosesser. Vårt team har lang og bred erfaring med utarbeidelse av rapporter både som sakkyndige i retten, og i ordinære granskingssaker i inn- og utland.

Utro ansatte og IP-tyveri
Et alternativ kan være: "Har du opplevd at en tidligere medarbeider har tatt med seg kunder, kildekode eller andre ressurser for å starte en konkurrerende virksomhet?

I slike tilfeller er det viktig å sikre elektroniske spor som kan dokumentere brukeraktivitet, og annen informasjon og metadata som kan dokumentere hva som har foregått. Vår analyse og dokumentasjon av elektroniske spor kan benyttes i en rettslig prosess for å ivareta virksomhetens interesser og verdier.

Bevissikring utenfor rettssak kan være aktuelt i slike saker. Vi har erfaring med hvordan dette gjøres, og samarbeider med ulike advokatfirmaer for å sikre en effektiv og rask respons. Det er viktig at en slik analyse gjennomføres med grunnlag i en berettiget mistanke, og at prosessering og innsyn foretas i henhold til personopplysningsloven.

Ta kontakt