Fairness Opinion

Deal Advisory bistår med uavhengige tredjepartsvurderinger til styrer og aksjonærer.

Deal Advisory tilbyr uavhengige rådgivning til selskapets styre og aksjonærer om rimeligheten av bud og priser. En fairness opinion gir også økt beslutningsgrunnlag ved strategiske valg. Vår erfaring inkluderer blant annet nasjonale og internasjonale transaksjoner med børsnoterte selskaper, små- og mellomstore bedrifter og mellom nærstående selskap og eiere.

Ta kontakt