Experter på pensionsfrågor inom revision och rådgivning

Genom våra experter på pensionsfrågor inom revision och rådgivning kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar för hantering av de frågor som är kopplade till pension.

  • Health Check Pensioner
    Vi erbjuder Health Check Pensioner som ger företag kontroll över sina pensionsåtaganden. Vi föreslår åtgärder och kan korrigera eventuella brister som kan medföra besparingar i framtiden. 
  • Pension Due Diligence
    Genom Pension Due Diligence erbjuder vi kartläggning av pensioner i samband med företagsförvärv, avyttringar, omstruktureringar och noteringar.
  • Redovisning av pensioner
    Våra redovisningsexperter kan hjälpa dig med pensionsredovisningen och vara ett aktivt stöd i tillämpningsfrågor. 

Vill du veta mer? Kontakta oss: